Vel gjennomført: Kurs for nye Bønder

I mars hadde vi kurs for nye bønder på Grønt Fagsenter Buskerud. Kurset ble raskt fulltegnet med 60 påmeldte. Det var 62 (!) engasjerte og nysgjerrige bønder som enten nylig hadde tatt over eller skal ta over gård.

Kurs for nye bønder på Grønt Fagsenter Buskerud

60 nye bønder deltok på kurs: Engasjerte og nysgjerrige kursdeltakere.

Kurset inneholdt grunnleggende kunnskap og tips til hvordan manøvrere deg frem til tilskuddsordninger, lovverk, tilgjengelig rådgiving, avløserordninger samt annet nyttig informasjon du kanskje lurer på når du skal ta over gården.

Gunvor Synøve Green, Jordbrukssjef i Sigdal kommune, var med og arrangerte kurset.

Det er et svært omfattende regelverk som det er nødvendig at nye grunneiere kjenner til. Denne informasjonen er viktig både for å ta gode valg og ikke minst for at det skal være mulig å hent inntekt fra gården, svarer Gunvor Synøve Green på spørsmål om hvorfor det er viktig at nye gårdbrukere får informasjon fra kommunen

— Jeg ønsker at terskelen for å ta kontakt med oss på landbrukskontoret skal være lav. Vi løser ikke alle problemer, men veit trolig hvem som kan hjelpe videre, sier Green videre.

Kurset ble gjennomført i regi av Grønt Fagsenter og var et samarbeid mellom landbrukskontorene i Modum, Sigdal og Krødsherad, NLR Østafjells, Buskerud Bonde- og Småbrukarlag og Buskerud Bondelag.

Det blir tilsvarende kurs annethvert år, så neste mulighet for kurs blir i 2025.