Veileder for vekstskifte i landbruket

Grønt Fagsenter Buskerud har utviklet en veileder for vekstskifte i landbruket. Veilederen tar for seg vekstskifte i korn-, grovfôr- og grønnsaksdyrking.

Vekstskifte vil si å veksle mellom ulike plantekulturer som dyrkes på et skifte fra år til år. Vekstskifte har mange agronomiske fordeler og er positivt for både økonomien, jord- og plantehelse. Ønsker du å komme i gang i gang med vekstskifte eller vurdere om du kan planlegge skiftene annerledes? Les gjerne denne veilederen for vekstskifte som inneholder gode eksempler og beskrivelser for vekstskifte i ulike produksjoner.

Veilederen er laget i forbindelse med prosjektet Lokal inspirasjon til smart utvikling i Modum, Sigdal og Krødsherad.

Les veilederen her