Veileder for vekstskifte i landbruket

Grønt Fagsenter Buskerud har utviklet en veileder for vekstskifte i landbruket. Veilederen tar for seg vekstskifte i korn-, grovfôr- og grønnsaksdyrking.

Vekstskifte vil si å veksle mellom ulike plantekulturer som dyrkes på et skifte fra år til år. Vekstskifte har mange agronomiske fordeler og er positivt for både økonomien, jord- og plantehelse.

Veilederen for økt vekstskifte forteller hva et vekstskifte er og tar for seg vekstskifte for korndyrking, grovfôrdyrking og grønnsaksdyrking.

 

Vekstskifte for korndyrking

Kapitelet om vekstskifte for kordndyrking er det Therese Birkeland Fossøy, NIBIO, som har skrevet.

– Mer vekstskifte i kornproduksjonen har mange agronomiske fordeler, forklarer Birkeland Fossøy.

Kapitelet om vekstskifte i korndyrking tar for seg ulike vekster, sjukdomssanering, jord og hvordan ugrassituasjonen kan påvirkes av vekstskifte på flere vis.

Fangvekster kan bidra til bedre jordstruktur

Fangvekster kan være et bidrag til bedre jordstruktur. Foto: Karoline Lervåg Solberg

 

Vekstskifte grovfôrdyrking

Elin Thorbjørnsen, NLR Trøndelag og Elin H. Sikkeland, Nord universitet har skrevet kapitelet om vekstskifte for grovfôrdyrking. Kapitelet tar for seg blant annet hvorfor du skal drive med vekstskifte på et grovfôrbasert bruk, vekstskifte med beite som fokus og økonomi.

Vekstskifte grønnsaksdyrking

Kari Bysveen Artikkelen, NLR Innlandet, har skrevet kapitelet om om vekstskifte for grønnsaksdyrking som fokuserer mest på betydningen av vekstskiftet ved mellomstor og storskala dyrking av grønnsaker. Et mest mulig allsidig vekstskifte er et godt tiltak for hindre oppformering av ugras og skadegjørere

Ei kløverrik eng kan bekjempe rotugress og samtidig bygge opp jordstruktur

Ei kløverrik eng konkurrerer godt mot åkertistel og åkerdylle, og er viktigste tiltak for bekjempelse av disse rotugrasa. Samtidig bygger den opp nitrogenreservene og jordstrukturen. Foto: Kari Bysveen

 

Vekstskiftesamarbeid

Aslak Botten, NLR Østafjells, har skrevet om vekstskiftesamarbeid. Vekstskifte på enkeltbruk vil i mange tilfelle være første steg mot et vekstskiftesamarbeid, og vil ofte være tilstrekkelig for å oppnå forbedringer på egen gård. Artikkelen tar for seg lønnsomhet ved samarbeid, hva et godt samarbeid er avhengig, viktigheten av en samarbeidsavtale av og hvordan man kan håndtere konflikter.