Trygg bonde

Flere aktører fra landbruket var i juni samlet på Grønt Fagsenter for å diskutere hvordan vi kan jobbe sammen for å forebygge psykisk uhelse i landbruket. Vi ser til Innlandet som har jobbet målrettet med en vellykket arbeidsmetode i flere år.

Landbruket er ei næring med et forholdsvis høyt antall ulykker. De vanligste årsakene til ulykker er blant annet uoppmerksomhet. Vi vet at bonden ofte ikke ber om hjelp.

Det å jobbe innenfor landbruket er forbundet med lange arbeidsdager og tungt arbeid. I tillegg må bønder forholde seg til ukontrollerbare faktorer som lange perioder med tørke, nedbørsmengder, politiske rammebetingelser og reguleringer. HMS er derfor et viktig fokusområde.

Norsk Landbruksrådgiving Østafjells og -Øst har fått midler til et forprosjekt hvor målet er å sette i gang et prosjekt tilsvarende prosjektet Trygg Bonde og Bondens nettverk i Innlandet. HMS-rådgiver i NLR Østafjells, Ingrid Terum, er prosjektleder for forprosjektet.

Landbrukskontoret i Modum mener at initiativet Trygg bonde er et godt tiltak for gårdbrukerne i kommunen. Bønder opplever de samme utfordringer som oss alle, men har samtidig ofte en arbeidshverdag preget av at man jobber alene. Dette kan være utfordrende når man må ta beslutninger i krevende situasjoner, hvor man kan føle på at ansvaret blir for stort.

Det å kunne sette fokus på psykisk helse og HMS blant bønder ser landbrukskontoret på som et viktig tiltak, da vi ønsker å ta vare på bonden som tar vare på matproduksjonen vår, sier Stine Reitan, landbruksrådgiver i Modum kommune.

Landbrukskontoret i Modum tror at et slikt nettverk forhåpentligvis kan forebygge psykiske utfordringer i landbruket, og tilby et støtteapparat som kan bistå bonden når spesielle utfordringer eller personlige kriser oppstår. Dette tiltaket håper vi kan trygge arbeidshverdagen til bonden, og hjelpe bonden til å ta gode valg i ulike arbeidssituasjoner.

NLR Østafjells har jobbet med problemstillingen i en årrekke hvor de jobber forebyggende for å unngå skader og ulykker gjennom sitt HMS-tilbud. Dette er et tilbud til alle og ikke bare medlemmer i NLR. HMS-rådgiver Ingrid Terum i NLR Østafjells forteller at de ofte jobber sammen med andre organisasjoner for å komme frem til beste tiltak for akkurat den gårdbrukeren.

– Ofte er det god hjelp for bonden med et pusterom og litt fri, hvor vi kobler på Landbrukstjenester Buskerud som ordner med landbruksvikar/avløser, forklarer Ingrid Terum, HMS-rådgiver i NLR Østafjells.

HMS-rådgiveren forteller videre at i mange tilfeller er det god hjelp å snakke med noen når man står i noe vanskelig. Det kan være psykolog eller bedriftssykepleier eller andre bedriftshelsetjenesten.

HMS-avtale i Norsk Landbruksrådgiving

Med HMS-avtale fra Norsk Landbruksrådgiving (NLR) vil du få besøk av HMS-rådgiver på gården og bli fulgt opp av bedriftshelsetjeneste. Det tilbys tilpasset HMS-rådgivning med hjelp til risikovurdering for de fleste produksjoner. Tilbudet er for alle gårdbrukere og du trenger ikke å være medlem i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) for å tegne avtale.

> Les mer om HMS-avtale i NLR

NLR har også flere kurs innen HMS og kursene tilbys både fysisk og som e-læring for at det skal være lav terskel og enkelt å gjennomføre kurs.

> Finn HMS-kurs hos NLR Østafjells

Innlandet har gått foran

I innlandet har de etablert Bondens nettverk som er en systematisk arbeidsmetode med en liste over aktører som kan kontaktes av bonden selv eller andre som er bekymret for bondens situasjon og helse. Målet er at bondens nettverk bør forankres i kommunene, og landbrukskontorene tar ansvar for å etablere og vedlikeholde nettverkene.

Landbrukstjenester (LT) Buskerud har ett overordnet ansvar og myndighetspålagt ansvar om å yte bistand og arbeidshjelp til alle husdyrbruk i fylket. LT Buskerud prioriterer oppdrag i tråd med retningslinjer gitt av landbruksmyndigheten for å sikre dyrevelferd i de tilfeller gårdbruker selv ikke er i stand til og ivareta driften. Stiller enten med egne eller innleide arbeidstakere. Deres arbeidstakere har relativt bred erfaring i husdyrstell.

Kostnadene forbundet med landbruksvikar er i de aller fleste tilfeller dekningsberettiget under gitt forutsetninger, og for de aller fleste vil dermed denne assistansen bli å oppleve som gratis, gitt det er en sykemelding i bunn. Dersom det er kapasitet, vil vi også yte bistand i forkant av en eventuell sykemelding om det er behov.

> Les mer om Landbrukstjenester Buskerud