Grunneierkurs på Sundvolden

Sundvollen hotell Dronningveien 2,Krokkleiva

Buskerud Bondelag arrangerer kurs om rettigheter, plikter og muligheter man har som grunneier når myndighetene banker på. Innledere fra Buskerud Bondelag, Bondelagets avdeling for regnskap, skatt og juridisk service og [...]

Stormøte om matvareberedskap og beredskapslagring av korn

Sundvollen hotell Dronningveien 2,Krokkleiva

Mandag 14. mars kl. 18:00-21.00 inviterer Norderhov Sogneselskap og Buskerud Bondelag til stormøte på Sundvolden hotell om sjølforsyning, matberedskap og beredskapslagring av korn. I lys av den internasjonale situasjonen er [...]

Ønsker du å legge til ditt eget arrangement?

Klikk her

Go to Top