Ringeriksregionen er en spennende vekstregionen på Østlandet. De store statlige infrastrukturprosjektene på veg og bane vil korte ned reisetiden til Oslo og omegn betydelig. Ringeriksbanen vil utvide pendleromlandet og knytte Ringeriksregionen tettere sammen med bo- og arbeidsmarkedene der. Videre vil regionen få kortere avstand til Oslo lufthavn, Gardermoen, som gir regionen større tilgang på internasjonale markeder og kunnskapsmiljøer. Regionsenteret Hønefoss er motoren i Ringerikssamfunnet, og sammen med de livskraftige tettstedene sikres en regional utvikling, vekstkraft og attraktivitet i hele Ringeriksregionen.

Ringeriksregionen ble etablert i 2009 og er en kommuneregion som dekker 5 kommuner i Viken: Holde, Ringerike, Jevnaker, Modum og Krødsherad. I september 2022 signerte Ringeriksregionen under på samarbeidsavtalen om Grønt Fagsenter Buskerud.

Les mer og finn kontaktpersoner her >