Prosjektgruppe i lokalmatprosjektet

Prosjektet Kortreist mat fra bonde til kokk har opprettet en prosjektgruppe som består av både lokale produsenter og en kjøkkensjef på et storkjøkken.

I prosjektgruppen sitter kjøkkensjef fra Sundvolden hotell, Nicolas Alvestad Lopez, lokalmatprodusenter Anne Karin Bøhn fra Bakke gård / Eventyrsmak og Elin Køhler Saatvedt fra Elin`s drøm, Karoline Lervåg Solberg fra Grønt Fagsenter Buskerud og prosjektleder Hanne Prøis Kristiansen.

Prosjektgruppen skal bidra med faglig innsikt og erfaringer og være rådgivende og komme med innspill til aktiviteter og fremdrift i prosjektet.

Prosjektleder Hanne Prøis Kristiansen ledet møtet. Fra venstre: Karoline Lervåg Solberg (Grønt Fagsenter Buskerud), Nicolas Alvestad Lopez (kjøkkensjef på Sundvolden hotell) , prosjektleder Hanne Prøis Kristiansen, Anne Karin Bøhn (Bakke gård / Eventyrsmak) og Elin Køhler Saatvedt (Elin`s drøm).

Utfordringer og muligheter

Prosjektgruppen hadde første møte i midten av november og skal møtes igjen etter nyttår, når prosjektet har kommet lenger i kartleggingen av både produsenter og storkjøkken. På det første møtet delte deltakerne erfaringer, utfordringer og muligheter fra både kjøkken- og produsentsiden. Prosjektgruppa hadde felles oppfatning om at et felles system for bestilling er avgjørende for å få til mer stabil handel og bedre informasjonsflyt.

Mange småskalaprodusenter faller utenfor eksisterende distribusjonssystemer og det er utstrakt bruk av privatbil for å frakte og hente varer. Det er også lite formell koordinering og samarbeid på tvers av produsenter. På den andre siden sliter kjøkken med å finne lokalmatprodusenten.

 

Engasjerte, lokale produsenter. Fra venstre: Anne Karin Bøhn (Bakke gård / Eventyrsmak) og Elin Køhler Saatvedt (Elin`s drøm).

Om prosjektet

Prosjektet Kortreist mat fra bonde til kokk skal kartlegge både produsenter og storkjøkken i det geografiske nedslagsfeltet. Det er etablert en prosjektgruppe med deltakere fra både produsent- og kjøkkensiden.

For å øke verdiskapingen av lokalmat- og drikke og stimulere til utvikling av opplevelsesturisme knyttet til lokal mat og regionens matkultur er det behov for bedre kommunikasjon, et bestillings- og betalingssystem og en løsning for distribusjon, var prosjekters prosjektgruppe enige om.

Prosjektet Kortreist mat fra bonde til kokk ønsker å samarbeide bredt for å løse dette behovet slik at produsenter og kjøkken kan forholde seg til en løsning, framfor mange ulike systemer og løsninger for bestilling og distribusjon.