Program Jordnært

Kl. 15-16 Restaurant Jordnært

Kortreist og økologisk måltid på «Jordnært Restaurant»!

I anledning arrangementet Jordnært lager elevene på Restaurant- og Matfag på Buskerud vgs. et måltid basert på lokale, økologiske ressurser i samarbeid med en kokk. Måltidet serveres i forkant av Jordnært, fra kl. 15-16 og koster 100 kr. Råvarene kommer blant annet fra Nedre Skinnes gård, der elevene har vært på gårdsbesøk sammen med Naturbrukelever og lært om økologisk drift av jord, gris, sau og korn.

Kl. 16-19.30 Markdag med poster, faglig del:

Jordliv i mikroskop
I jorda er det et yrende liv med mikroorganismer, også kalt mikrober. Vet du hvordan jordlivet ser ut i mikroskop?
Statsforvalteren v/Veronica H. Lilliehöök og Buskerud vgs. v/Alene Alemu Tesfamichael

Jordhelse og karbonfangst
Bli kjent med jorda og aktuelle tiltak for å bedre jordhelsa!
Grønt Fagsenter v/Øystein Haugerud

Kompostering
Hvordan kan du lage kompost på gården med gårdens ressurser? Hvordan øke moldinnholdet i jorda ved bruk av kompost?
Grønt Fagsenter v/Anders Næss

Arealplanlegging og jordvern – på gårdsnivå og kommunenivå.
Hvordan plassere nye elementer som bygninger, veier og annen infrastruktur, samtidig som jordvernet ivaretas. Morsom og lærerik post hvor du får lære om jordvern gjennom praktisk oppgaver!
Buskerud Bondelag og Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Redusert jordarbeiding
Løsningen hvis høstpløying blir forbudt?
På denne posten får du se på jorderosjon med regnsimulator. Her får du også se to traktorer med redskaper til redusert jordbearbeiding fra Felleskjøpet.
NLR Østafjells og Felleskjøpet

Gjett hvilke grønnsaker du får smake på!
Bli kjent med landbrukskontoret og gjenkjenne og smake på forskjellige grønnsaker!
Modum kommune v/Landbrukskontoret

Påmelding:
Du trenger ikke å melde deg på Jordnært og den faglige delen. Hvis du ønsker å komme på middagen på ” Jordnært Restaurant” (Buskerud VGS) koster dette 100,- og du må melde deg på. Påmelding for Restaurant Jordnært her.