Grønt Fagsenter Buskerud

-Et kraftsentrum og jordnær møteplass for landbruket

Grønt Fagsenter Buskerud er et nyetablert senter for å bidra til et sterkere fagmiljø innen landbruk og andre grønne næringer. Grønt Fagsenter Buskerud skal;

  • samle aktører innen landbruket i et faglig kontorfellesskap på Buskerud gård
  • være en arena og møteplass for faglig samarbeid
  • være arrangør av kurs og seminarer
  • drive kunnskapsutvikling
  • bidra til økt samarbeid mellom bønder, de som driver i grønne næringer, landbruksutdanninga, offentlige instanser og kunnskapsaktører
  • styrke fagmiljøene rundt landbruket (jord- og skogbruk) spesielt og grønne næringer generelt
  • utvikle et landbruk som er basert på god agronomi og prinsippene for kretsløpsjordbruk

Lokalisering

Grønt Fagsenter er lokalisert i det gamle og verneverdige undervisningsbygget på Buskerud gård («landbruksskolen») på Åmot i Modum.
Bygningen er rehabilitert innvendig og har moderne kontorer og fasiliteter.

Med mye historie i veggene, er det en utmerket arena for å samlokalisere og samarbeide med aktuelle aktører for å utvikle og styrke fagmiljøet i landbruket.

Buskerud videregående skole (tidligere Buskerud landbruksskole) har hatt landbruksutdanning på Buskerud gård i over 100 år.
En «troika» med skole, landbruksnæring og fagsenter vil trekke veksler og gjøre hverandre gode langt inn i fremtiden.

Om prosjektet

Grønt Fagsenter Buskerud er et prosjekt som er godt forankret. Regionrådet i Midt-Buskerud er prosjekteier. I regionrådet sitter ordførere og rådmenn i Sigdal, Modum og Krødsherad.

Styringsgruppa til fagsenteret er sammensatt av representanter for regionrådet, Buskerud Bonde- og Småbrukarlag, Buskerud Bondelag, Norsk Landbruksrådgiving Østafjells, Buskerud videregående skole og Buskerud fylkeskommune. Styringsgruppens leder er Ståle Versland (regionrådet/ordfører i Modum). Prosjektleder er Eirik Kolsrud.