Grønt Fagsenter Buskerud

Grønt Fagsenter Buskerud skal bidra til et sterkere fagmiljø innen landbruk og andre grønne næringer. Grønt Fagsenter Buskerud skal være et kraftsentrum og en jordnær møteplass for landbruket.

Grønt Fagsenter Buskerud består av aktører fra landbruket og grønne næringer fra landbruksorganisasjoner og faglag. Disse aktørene er en del av en felles samarbeidsavtale. Noen av aktørene er også leietakere på Grønt Fagsenter Buskerud og har kontorplass og hovedkontor på Grønt Fagsenter Buskerud.

Statsforvalteren i Oslo og Viken (tidligere Fylkesmannen) har helt siden 1980-tallet hatt fokus på å ta vare på den dyrka jorda vår. Grønt Fagsenter Buskerud forvalter dette arbeidet videre og fagsenteret skal bygge opp under et landbruk som er basert på god agronomi og prinsippene for kretsløpslandbruk.

Grønt Fagsenter Buskerud er underlagt avdeling for Distrikts- og regional næringsutvikling i Viken fylkeskommune

Vår visjon:

Samarbeid, kretsløp og god jordhelse for bærekraftig samfunnsutvikling.

Våre verdier:

Vi er:

Jordnære:

  • vi er jordnære både i vårt arbeid med jord og jordhelse, men også jordnære i væremåte


Matnyttige:

  • være en arena og møteplass for faglig samarbeid
  • drive kunnskapsutvikling
  • være arrangør av kurs og seminarer


Innovative:

  • utvikle et landbruk som er basert på god agronomi og prinsippene for kretsløpsjordbruk
  • drive forskning og utvikling


Inkluderende:

  • styrke fagmiljøene rundt landbruket (jord- og skogbruk) spesielt og grønne næringer generelt
  • samle aktører innen landbruket i et faglig kontorfellesskap på Buskerud gård
  • bidra til økt samarbeid mellom bønder, de som driver i grønne næringer, landbruksutdanninga, offentlige instanser og kunnskapsaktører

Lokalisering

Grønt Fagsenter er lokalisert i det gamle og verneverdige undervisningsbygget på Buskerud gård («landbruksskolen») på Åmot i Modum.
Bygningen er rehabilitert innvendig og har moderne kontorer og fasiliteter.

Med mye historie i veggene, er det en utmerket arena for å samlokalisere og samarbeide med aktuelle aktører for å utvikle og styrke fagmiljøet i landbruket.

Buskerud videregående skole (tidligere Buskerud landbruksskole) har hatt landbruksutdanning på Buskerud gård i over 100 år.
En «troika» med skole, landbruksnæring og fagsenter vil trekke veksler og gjøre hverandre gode langt inn i fremtiden.

Styret i fagsenteret er sammensatt av representanter fra Viken fylkeskommune, Buskerud videregående skole, Modum kommune, Buskerud Bonde- og Småbrukarlag, Buskerud Bondelag og Norsk Landbruksrådgiving Østafjells. Styreleder er Ståle Versland. Daglig leder er Eirik Kolsrud.