Norsk Landbruksrådgiving Østafjells (NLRØ) er en medlemsforening som har som formål å gi et helhetlig rådgivningstilbud til gårdbrukere og andre med tilknytning til og interesse innenfor landbruket.

NLRØ driver uavhengig rådgiving innen landbruk. Dette omfatter blant annet agronomi, gårds- og næringsutvikling, bygningsplanlegging, HMS, økonomi og teknisk rådgiving. Hvert år gjennomfører vi flere feltforsøk i korn, frø, bær og grovfôr.

NLRØ er en rådgivingsenhet som er et resultat av en sammenslutning av fem forsøksringer: Buskerud Forsøksring, Hallingdal Forsøksring, Numedal Forsøksring, Forsøksringen Telemark og FABIO. Geografisk dekker vi Asker og Bærum, kommunen i de tidligere fylkene Buskerud og Telemark, og gir økologisk, teknisk og økonomisk rådgiving i Vestfold.

Norsk Landbruksrådgiving Østafjells har hovedkontor på Grønt Fagsenter Buskerud.

Les mer og finn kontaktpersoner her >