Kortreist mat fra bonde til kokk

Med sitt nye prosjekt ønsker Buskerud Bonde- og Småbrukarlag å gjøre veien mellom produsent og private storkjøkken kortere

Tidligere erfaringer har vist at viljen hos private storkjøkken til å handle direkte fra produsent er stor. Likevel stopper handelen opp på grunn av utfordringer med bestilling og distribusjon. Dette skal det nye prosjektet ta tak i, for å bidra til økt omsetning av lokalmat og stimulere til utvikling av opplevelsesturisme knyttet til lokal mat og regionens matkultur.

Prosjektets hovedmålsetning er å øke omsetningen av lokalmat og -drikke hos storkjøkken, hotell og restaurant

Prosjektet, som er et samarbeid mellom Grønt Fagsenter og Buskerud Bonde- og Småbrukarlag, har med midler fra Viken fylkeskommune ansatt en prosjektleder i fulltidsstilling i ett år for å lede prosjektet. Buskerud Bonde- og Småbrukarlag har i tillegg flere andre prosjekter gående, som Økouka Buskerud og flere prosjekter omhandlende jordhelse.

Nedslagsfeltet for prosjektet er bredt, med Norefjell, Ringeriksregionen, Eiker og Lier “pinnet” ut på kartet, og vi ønsker å komme i kontakt med produsenter som allerede leverer til storkjøkken eller som er interessert i et slikt samarbeid. Ta i så fall kontakt med prosjektleder Hanne Prøis Kristiansen på hanne@smabrukarlaget.no.