Boka “Levende matjord”

Kort om boka

Grønt Fagsenter Buskerud har gleden av å kunne lansere boka «Levende matjord». Boka tar bokstavelig talt et dypdykk ned i matjorda med over 40 artikler om jorda og livet i den. Dette har resultert i en omfangsrik bok på hele 430 sider med fagstoff om vår viktigste ressurs – Matjorda. Vår eksistens hviler på dens skuldre!

Viktige bidragsytere til artiklene i boka er blant annet Stasforvalteren i Oslo og Viken (tidligere Fylkesmannen i Buskerud), Universitetet i Oslo, Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK), Norsk Landbruksrådgiving, Vital analyse og Lindum AS. Hver artikkel er et selvstendig bidrag fra den enkelte forfatter og det er mange temaer og perspektiver som boka belyser.

Sivilagronomene Øystein Haugerud (tidligere fylkesagronom hos Fylkesmannen i Buskerud /Oslo og Viken) og Eirik Kolsrud (Grønt Fagsenter Buskerud) er redaktører for boka. Boka er utgitt av Grønt Fagsenter Buskerud.

Hvorfor en slik bok?

Vi har en tendens til å tenke på jord som et livløst materiale som består av mineraler og organiske forbindelser. Slik er det ikke. En fruktbar jord er et svært komplekst og sammensatt økosystem som er levested for et utall av ulike organismer og med det største biologiske mangfoldet på vår klode.

Det finnes mye kunnskap og erfaringer om matjorda. Denne boka har samlet en del av dette gjennom et utvalg av artikler. Boka kan leses som en sammenhengende framstilling eller hver enkelt artikkel for seg. Leseren vil møte ulike forfatterstemmer, framstillinger og perspektiver som gir artikkelsamlingen en stor bredde.

Bakgrunn for boka

Statsforvalteren i Oslo og Viken (tidligere Fylkesmannen i Buskerud) har helt siden 1980-tallet hatt fokus på å ta vare på den dyrka jorda vår både i arealforvaltningen som grunnlag for langsiktig matproduksjon, og som jord som et levende vekstmedium med en jordstruktur og et biologisk mangfold som også har stor betydning for jordas evne til å produsere mat.

I starten av 2000-tallet resulterte dette i foregangsfylke “Levende matjord”, som ble avsluttet i 2019. Dette arbeidet har vært en av flere faktorer som har satt fokus på det biologiske mangfoldet i jorda, jordas evne til vannhusholdning, jordfruktbarhet og jordas betydning for klima. Boka “Levende matjord” oppsummerer foregangsfylkeprosjektet og mye av kunnskapen vi i dag har om en levende matjord.

Ønsker du å kjøpe boka?

Salget av boka gjøres gjennom nettbutikk (Lokal bokashi) – Klikk her for å kjøpe boka.

Lansering av boka «Levende Matjord»

Fredag 24/6 ble boka «Levende Matjord – En bok om livet i jorda» lansert på Grønt Fagsenter. Redaktørene, Øystein Haugerud og Eirik Kolsrud, gravde boka nokså passende opp fra en haug med kompostjord, og dermed var boka sluppet.

Mursteinen av en bok er bred og mangfoldig som livet i jorda sjøl, med over 40 artikler fra rundt 20 bidragsytere. Sentrale kompetansemiljøer på jord har bidratt og vi får bli med på et dypdykk inn i jordas, for mange, ukjente univers.

– For å ha ei velfungerende jord, må vi ha liv i jorda, sier Eirik Kolsrud, en av redaktørene av boka. Vi må tenke på at jorda er et levende materiale som vi må ta vare på for i det hele tatt å ta vare på oss sjøl, og det er det denne boka handler om, fortsetter han.

Artiklene tar for seg livet i jorda fra ulike perspektiver, fra det overordnede til mikroperspektivet, der vi blir kjent med de aller minste organismene i jorda. Jorda vi dyrker i er ikke et dødt materiale, men et komplekst og sammensatt økosystem som fungerer som plantenes og jordas fordøyelse, og er dermed fundamentet for alt liv her på jorda vår.

Øystein Haugerud, den andre redaktøren av boka, er med Eirik og sier: Det er viktig at vi nærer og tar vare på matjorda som en levende organisme som hele tida må stelles, akkurat som kua på båsen, sier han. Bonden burde vandre over jordet, se, lukte og ta på jorda, som en god husdyrbruker gjør det: se at dyra trives og er i farta, sånn er det med jorda og vekstene også. En må lære seg hvordan denne organismen fungerer og hvordan den skal bearbeides og stelles. Fordi den skal kunne gi oss og kommende generasjoner sunn og nok mat, så langt vi greier å se framover. Det håper jeg denne boka kan være en inspirasjon til.

Utgangspunktet for boka var det nasjonale foregangsfylkeprosjektet «Levende Matjord» som foregikk i gamle Buskerud fra 2010-2019, et prosjekt som satte biologisk mangfold i jord på dagsorden. Mye av bokas materiale har sitt utspring derfra, men for å få den ønskede bredden i innholdet er forfattere fra ledende kompetansemiljøer innen jord invitert inn. Norsk Landbruksrådgiving, Norsk Senter for Økologisk landbruk (NORSØK), Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO), Universitetet i Oslo, VitalAnalyse og Lindum har bidratt.

Boka har derfor en stor bredde i både språk- og formidlingsstiler og har derfor potensial til å treffe et bredt publikum, fra akademia til elever.

Flere av bokas forfattere var til stede på lanseringen, sammen med andre viktige samarbeidspartnere som har bidratt til utgivelsen av boka, blant andre Helge Vittersø fra Landbruksdirektoratet, Nina Glomsrud Saxrud og Otto Galleberg fra Statsforvalteren i Oslo og Viken og Kristine Steen fra 07 Design.

Ståle Versland, styreleder i Grønt Fagsenter, loset oss erfarent gjennom arrangementet som bestod i både takketaler og faglig innhold. John Hagen stod for visesang og familien til Øystein sørget for at alle var mette og utørste i den varme sola.

Både lanseringen og boka kan sies å ha falt i god jord!

Et knippe forfatterne bak boka, fra venstre: Reidun Pommeresche (NORSØK), Øystein Haugerud (Statsforvalteren i Oslo og Viken), Anne Lene Malmer (NLR Viken), Anders Næss (Siviløkonom og gårdbruker), Alene Tesfamichael (Lindum AS), Veronica Hermansen Lilliehöök (Vital Analyse), Vibhoda Holten (Vital Analyse), Aud Helene Rosenvinge (Lindum AS), Eirik Kolsrud (Grønt Fagsenter Buskerud), Grete Lene Serikstad (NORSØK), Hege Sundet (NLR Østafjells), Kamran Schalchian-Tabrizi (Universitetet i Oslo) og Erik Joner (NIBIO).