Hvem er vi

Bruk nedtrekksmeny under Om oss for å lese om leietakere på Grønt Fagsenter.

Leietakere med kontorplass på Grønt Fagsenter Buskerud:

 • Modum kommune
 • Krødsherad kommune
 • Buskerud bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk landbruksrådgiving Østafjells
 • Buskerud næringshage
 • Buskerud landbrukstjenester

 

Partene i samarbeidsavtalen om Grønt Fagsenter:

 • Statsforvalteren i Oslo og Viken
 • Viken fylkeskommune
 • Modum kommune
 • Buskerud Bondelag
 • Buskerud bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk landbruksrådgiving Østafjells
 • Ringeriksregionen (IPR)