Landbruksprosjekt i Midt-Buskerud

Grønt Fagsenter Buskerud er prosjektansvarlig, og prosjektleder er Hanne Eliassen i Norsk Landbruksrådgiving Østafjells. Prosjektleder har jobbet med å bygge nettverk og å gjøre meg kjent med aktuelle samarbeidspartnere til prosjektet.

Det er etablert arbeidsgrupper og forslag til aktiviteter i prosjektet. De fem hovedområdene i prosjektet er:

1) økologi og kretsløpsjordbruk, 2) reiselivsopplevelser og lokalmat, 3) inn på tunet, 4) investeringer i tradisjonelt landbruk og 5) klima og energiprosjekter i landbruket.