Modum kommunes ansatte på landbruk og skogbruk flyttet 1. februar sine kontorplasser fra rådhuset til Grønt Fagsenter på Buskerud videregående skole på Buskerud gård. Der skal de jobbe i fellesskap med vel 20 andre i samme bransje. åper og målet er å få med landbrukskontorerene i Krødshead og Sigdal til samme sted.
– Vi vil i det aller vesentligste jobbe med det samme som før, men håper også å bidra til utvikling av felleskapet her ute, sa fagansvarlig skogbruk Dag Præsterud

Ståle Versland, som har ledet arbeidsgruppen, var svært fornøyd med overflyttingen.
– Det er viktig å tenke fremover, og å være i utvikling. Her får vi samlet et helt unikt fellessskap, samtidig som vi har en videregående skole der ungdom utdannes i de samme fagene.
Helt unikt, og kanskje best i landet, sa Versland.

Foto: Dag Præsterud (fagansvarlig skogbruk), ordfører Sunni Grøndahl Aamodt (ordfører), Ståle Verland (leder prosjektgruppe Grønt Fagsenter)
og Erik Stedje (konsulent landbruk) foran Grønt fagsenter landbrukets møteplass i vårt område.