Kretsløpslandbruk

Grønt Fagsenter Buskerud skal bygge opp under et landbruk som er basert på god agronomi og prinsippene for kretsløpslandbruk. Grunnlaget for kretsløpslandbruk ar basert på mange års forskning, studier og praksis om hvordan gårdsbruk kan drives på en bærekraftig og miljøvennlig måte.

Grønt Fagsenter Buskerud samarbeider med BERAS International for utvikling av kretsløpsjordbruk og profileringen av dette. Det har blitt gjort en norsk oversettelse av håndboken «Retningslinjer for jordbruk». Håndboken er utarbeidet innenfor rammene for to prosjekter delfinansiert av EU sitt Østersjøprogram og har involvert deltakere fra 11 land, blant annet Norge. Materialet har et økologisk utgangspunkt, men prinsippene og de retningslinjene som er utarbeidet har imidlertid en generell karakter og bygger på gode agronomiske prinsipper. Det er derfor et ønske at arbeidet kan være en inspirasjon også utenfor det økologiske jordbruksmiljøet.

Link til publikasjoner fra BERAS: http://beras.eu/publications/books/

Link til håndbøker (guidelines)  for kretsløpsjordbruk: http://beras.eu/what-we-do/era-guidelines/