Kontaktinformasjon

Adresse:
Grønt Fagsenter Buskerud
Buskerudveien 134
3340 Åmot

Besøksadresse:
Grønt Fagsenter Buskerud
Buskerud gård, bygning L

Daglig leder:
Eirik Kolsrud
E-post: eirikk@viken.no
Telefon: 476 73 607

Kalender – landbruksweb:
Hvis du har et arrangement du ønsker skal vises i kalenderen, ta kontakt med Eirik Kolsrud (eirikk@viken.no) eller Gunhild Korsbøen (gunhild.korsboen@sigdal.kommune.no)

Grønt Fagsenter Buskerud er lokalisert på Buskerud hovedgård («landbruksskolen») på Åmot i Modum.