Kontaktinformasjon

Adresse:
Grønt Fagsenter Buskerud
Buskerudveien 134
3340 Åmot

Besøksadresse:
Grønt Fagsenter Buskerud
Buskerud gård, bygning L

Daglig leder:
Eirik Kolsrud
E-post: eirikk@viken.no
Telefon: 476 73 607

Kommunikasjonsansvarlig:
Karoline Lervåg Solberg
E-post: karolinsol@viken.no
Telefon: 489 94 878

Kalender – landbruksweb:
Klikk her for landbruksweb. Hvis du har et arrangement du ønsker skal vises i kalenderen, ta kontakt med Karoline Lervåg Solberg (karolinsol@viken.no) eller Eirik Kolsrud (eirikk@viken.no).

Grønt Fagsenter Buskerud er lokalisert på Buskerud hovedgård («landbruksskolen») på Åmot i Modum.