Kompostering av virke fra jordekanter og tilgrodde kulturbeiter

Prosjektet fokuserer på å forhindre tap av dyrket mark, gjengroing av kulturlandskapet og tap av organisk materiale i matjorda.

Bakgrunnen for initiativet til prosjektet er at enkelte gårdbrukere, spesielt de som ikke har husdyr og som kanskje driver med ren korndyrking, har en utfordring med å få mer organisk innhold i jorda. Vi vet at jordekanter har en tendens til å gro igjen og at det kreves mye arbeid for å holde jordekantene nede.

Gjennom kompostering og tilbakeføring av organisk materiale til dyrka mark vil prosjektet bidra til:

  • å bedre jordhelsen
  • øke moldinnholdet og karboninnholdet i matjorda
  • lagre inn mer CO2 i matjordlaget

Dette er et konkret prosjekt som vil gi nyttig kunnskap og kunne bidra til ny praksis gjennom utprøving av metoder for kompostering på fem gårder som deltar i prosjektet.