Jordskolen – delta i lokale erfaringsgrupper og lær mer om jord

God jordkultur gir det beste grunnlaget for en god drift, og vil påvirke avlinger, kvalitet og økonomi. De fleste valg vi tar i drifta påvirker før eller siden hvor godt jorda fungerer.

Vi har lett for å fokusere på det som skjer over bakken. Ved å delta i en erfaringsgruppe, får du mulighet til å bli mer kjent med egen jord, se hvor forskjellig jord kan være, erfare hvordan ulik drift påvirker jordkvaliteter og lære av kollegaer.

Vi organiserer jordgrupper for kornbønder i områdene Ringerike/Hole, Asker/Bærum/Lier/Drammen, Modum/Sigdal/Krødsherad og Eiker/Kongsberg/Numedal.

Nye grupper/områder kan bli aktuelle ved høy påmelding.

Samlingene foregår på jordet, med spade. Det blir fire samlinger i hver gruppe, fra april til oktober og vi møtes hos deltakerne og lærer av hverandre. Hver samling er på to timer. Vi tilpasser innhold og fokus etter deltakernes ønsker og lokale forhold. Dere vil få faglig utbytte som strekker seg lenger enn jordet.

Aktuelle temaer for samlingene er jordstruktur, jordliv, plantenæring, infiltrasjon, fangvekster, jordforbedrende tiltak, overvåking av egen jord, sammenhenger mellom jord-, plante- og husdyrhelse.

Karbonbinding i jord blir også et viktig tema. I vårt område har vi store muligheter til å fange opp tonnevis av karbon i landbruksjorda. Karbonbinding i jord har positive bieffekter for jordhelsa, og gjøre oss bedre rustet til å møte store nedbørsmengder eller tørke.

Deltakeravgift er 1000 kr for medlemmer og 1500 kr for ikke-medlemmer.

Det er Eirik Kolsrud- Grønt fagsenter Buskerud og Hege Sundet, Hans Andre Tandberg og Hanne Eliassen fra NLRØ som leder og organiserer gruppene.

Er dette interessant for deg? Påmeldingsfrist er 15. mars.