Jordnært på Buskerud Gård

Jordnært 2023

I strålende sol gikk Jordnært 2023 av stabelen. Det var en dag litt utenom det vanlige, både for elevene og besøkende på Buskerud gård som fikk ny kunnskap om jord, jordhelse og klimavennlig landbruk.

Jordnært er et arrangement og et samarbeid mellom aktørene på Grønt Fagsenter Buskerud.

Været var nydelig, stemningen god og de som kom fikk kunnskapspåfyll om jordhelse, klimavennlig landbruk og fikk se nye maskiner og redskaper.

Kunnskapsformidling. På dagtid var det et faglig opplegg for elever på Buskerud videregående skole. På ettermiddagen var det et åpent arrangement for bønder og andre interesserte. De fikk vite mer om ulike temaer innen jord- og jordhelse og tiltak som kan gjøres for et mer klimavennlig og bærekraftig landbruk. Det var fagmiljøet, både offentlige aktører og næringslivet på fagsenteret som stod for kunnskapsformidlingen.

Fra jord til bord. Elvene på restaurant- og matfag fikk virkelig prøvd seg denne dagen. Skolen hadde i samarbeid med Økouka Buskerud og Buskerud Bonde- og Småbrukarlag, invitert inn til «Restaurant Jordnært», som var skolens kantine som var gjort om til restaurant for anledningen. I forkant av arrangementet var elevene på gårdsbesøk hos Kristoffer Svalastog Skinnes og Live Svalastog Skinnes på Nedre Skinnes gård i Krødsherad. Hensikten var at elevene skulle lære om hvordan dyrene på gården har det, både i livet og i overgangen til den andre siden – til å bli mat for oss. Elevene fikk et innblikk i slakteprosessen som foregår på gården, før de uka etterpå tilberedte råvarene og

Jordhelse, jordvern og klimavennlig landbruk. På ettermiddagen fikk bønder og andre interesserte mulighet til å bli bedre kjent med jorda og aktuelle tiltak for å bedre jordhelsa, hvordan man som bonde kan tilpasse seg nye krav i landbruket i forhold til redusert jordarbeiding.

Det var mange som benyttet muligheten til å se på jordlivet i mikroskop. I jorda er det nemlig et yrende liv med mikroorganismer som man ikke kan se med det blotte øyet.

Buskerud Bondelag og Buskerud Bonde- og Småbrukarlag hadde gått sammen for å formidle viktig kunnskap om jordvern, både til elever og deltakere på ettermiddagen.

Forskningsformidling og kunnskapsdeling. På Grønt Fagsenter og Buskerud gård foregår det faktisk forskning på jord og jordhelse. Anders Næss og Øystein Haugerud har begge mye kunnskap og brukte denne dagen til å videreføre noe av kunnskapen sin til engasjerte elever og gårdbrukere. Øystein Haugerud er en pioner innen sitt fagfelt og mangeårige arbeid innen jord og jordhelse. Etter en prat med Øystein ble deltakerne litt mer klok på jorda og hvordan ting henger sammen. Anders Næss delte av sin kunnskap gjennom praktisk tilnærming ved å lukte, ta og kjenne på jorda og komposten.