Jordhelse og karbongangst

Prosjekttittel: Jordhelse og karbonfangst – DNA kartlegging av jordliv og kretsløpsøkonomi

Finansiering: Norges Forskningsråd

Fra venstre: Øystein Haugerud (prosjektmedarbeider, Grønt Fagsenter), Anders Næss (prosjektleder, Grønt Fagsenter), Kamran Schalchian-Tabrizi (samarbeidspartner, Universitetet i Oslo) og Eirik Kolsrud (prosjektansvarlig, Grønt Fagsenter)

Prosjektets hovedmålsetting er å øke moldinnhold/Soil Organic Matter (SOM) i matjorda i løpet av tre år.

Innholdet av SOM er avgjørende for jordas fruktbarhet, næringsforsyning, jordstruktur og karbonkretsløp. Tap av SOM truer matsikkerheten og bidrar til store utslipp av klimagassen CO2.

Problemstillingen er hvordan man gjør dette på beste og mest mulig kostnadseffektive måte. Bøndene skal godtgjøres for økt innhold av SOM ved omsetning av CO2-sertifikater.

Prosjektet søker, gjennom aktivt samarbeid med bønder, rådgivere og forskere å finne frem til de beste agronomiske og mest økonomisk effektive tiltak for å reversere utviklingen og øke moldinnholdet og det biologiske livet i jordbruksjorda.

For mer info, se også:

https://prosjektbanken.forskningsradet.no/project/FORISS/321097?Kilde=FORISS&distribution=Ar&chart=bar&calcType=funding&Sprak=no&sortBy=score&sortOrder=desc&resultCount=30&offset=0&Fritekst=Jordhelse+og+karbonfangst