Jordhelse og karbongangst

Prosjektets hovedmålsetting er å øke moldinnhold/innholdet av SOM (Soil Organic Matter) i matjorda med snitt 1% i løpet av 3 år.

Innholdet av SOM er avgjørende for jordas fruktbarhet, næringsforsyning, jordstruktur og karbonkretsløp. Tap av SOM truer matsikkerheten og bidrar til store utslipp av klimagassen CO2.

Det er enighet blant jordbruksforskere at det er viktig å finne metoder for å øke SOM i matjorda.

Problemstillingen er hvordan man gjør dette på beste og mest mulig kostnadseffektive måte. Bøndene skal godtgjøres for økt innhold av SOM ved omsetning av CO2-sertifikater.