Jordhelse og karbonfangst

Prosjekttittel: Jordhelse og karbonfangst – DNA kartlegging av jordliv og kretsløpsøkonomi

Prosjektleder: Anders Næss

Finansiering: Norges Forskningsråd

Prosjektets hovedmålsetting er å øke moldinnhold/Soil Organic Matter (SOM) i matjorda i løpet av tre år.

Prosjektet søker, gjennom aktivt samarbeid med bønder, rådgivere og forskere å finne frem til de beste agronomiske og mest økonomisk effektive tiltak for å reversere utviklingen og øke moldinnholdet og det biologiske livet i jordbruksjorda.

Innholdet av SOM er avgjørende for jordas fruktbarhet, næringsforsyning, jordstruktur og karbonkretsløp. Tap av SOM truer matsikkerheten og bidrar til store utslipp av klimagassen CO2.

Problemstillingen er hvordan man gjør dette på beste og mest mulig kostnadseffektive måte.

I tillegg til å kartlegge jordlivet ved DNA analyser vil vi presentere økonomiske kretsløpsbaserte kalkyler og modeller som synliggjør verdien av å ha en mest mulig fruktbar matjord. Forskningsresultater og kalkyler vil danne basis for å kunne utvikle et system for handel med CO2 sertifikater. Dette er viktig for å stimulere bønder til å arbeide for bedre jordhelse, miljø og klima.

Hvorfor er mikrobene i jord og gjødsel viktig?

  • De gjør næringsstoffer i jorden tilgjengelig for planter, og forbedrer matkvaliteten til dyr og mennesker. Særlig sporstoff-opptak hos plantene, som er vitale for tilgang til enzymer og vitaminer
  • De produserer en mengde ulike former for sukker- og fettmolekyler og proteiner. Samlet representerer dette jordlim som binder sammen jordpartikler og bedrer jordstrukturen, Jord med stor diversitet og mengde av mikroorganismer er mindre utsatt for erosjon
  • De forvandler roteksudater fra fotosyntese av planter til stabile organiske forbindelser og bidrar til at atmosfærisk karbon fikseres i jord via plantens fotosyntese
  • De er robuste og tåler ekstreme klimatiske forhold bedre enn planter. • Mikroorganismer kan utkonkurrere sykdomsgjørere og dermed redusere avlingstap

Fra venstre: Øystein Haugerud (prosjektmedarbeider, Grønt Fagsenter), Anders Næss (prosjektleder, Grønt Fagsenter), Kamran Schalchian-Tabrizi (samarbeidspartner, Universitetet i Oslo) og Eirik Kolsrud (prosjektansvarlig, Grønt Fagsenter)

For mer info, klikk her.