Inkubatorprogram for markedshager i Oslo og Viken

Den 23.aug startet et nytt kurs for markedshagedyrkere i Oslo og Viken. Første samling ble holdt på Grønt Fagsenter i Buskerud med jord som tema.

Programmet er støttet av fylkeskommunen i Viken og Statsforvalteren i Oslo og Viken og målet er å bidra til økt produksjon av småskala grønt med direktesalg til det lokale markedet. 15 deltakere har blitt plukket ut til å delta. Etter å ha fullført programmet som består av jevnlige fysiske nettverkssamlinger og digitale workshoper frem til sommer 2023 skal deltakerne være rustet til å drive selvstendig og lønnsomt på egen hånd. Temaer de skal gjennom er blant annet Agronomi, salg, økonomi, markedsføring og nettverksbygging.

Opplegget er inspirert av den svenske Stadsbrukmodellen, tilpasset norske forhold. Samarbeidspartnere i prosjektet er blant annet NLR, Landbrukets Økoløft, Grønt Fagsenter, Gründerboost og Lier kommune.

For mer informasjon om programmet, klikk her.

Kontaktperson: Kristine Aronsen

kristine.aron@gmail.com

Lurer du på hva en markedshage er?

I hovedsak bør dyrking etter markedshageprinsippet sees som et system, der næringsstoffer, avling, jordkvalitet, arbeidskraft, kunnskap, markedskanaler og forbrukere henger sammen. (kilde: markedshage.no). Er du nysgjerrig på markedshageprinsippet, les mer her.