Humusprosjekt

Prosjektet Humusoppbygging – og Karbonbindingsprosjekt Buskerud var et forprosjekt til prosjektet Jordhelse og karbonfangst. Forprosjektet ble avsluttet 30. April 2021 og umiddelbart etterfulgt av Jordhelse og karbonfangst prosjektet som startet 1. Mai 2021.

Dette er et prosjekt som så på tiltak for å bedre jordhelsen og jordfruktbarheten, binde CO2 ved å øke andelen mikrobiell stabil humus i matjordlaget og sikre fremtidig matproduksjon, både med hensyn til mengde og kvalitet. Dette er effektiv kretsløpsøkonomi og kretsløpsjordbruk i målbar praksis. Eirik Kolsrud er ansvarlig for prosjektet og Anders Næss er prosjektleder.

Jordfruktbarhet og jordhelse er avgjørende for avlingsmengde, avlingsstabilitet og avlingskvalitet på lang sikt. Med andre ord er jordkvalitet og jordhelse avgjørende i forhold til vår mattrygghet og matsikkerhet. Stabile avlinger av høy kvalitet er vårt primærmål.

Matjordas moldinnhold er avtagende, og det er viktig å sette inn dyrkingstiltak som kan reversere denne utviklingen. Bedre agronomi vil også være en viktig faktor som kan binde mer CO2 i matjordlaget.

Det har foreløpig vært gjort lite for å undersøke potensialet for karbonbinding på norsk jord, noe Humus- og karbonbindingsprosjekt Buskerud ønsker å ta tak i.

Karbonbinding og fangvekster

Det var stor oppslutning om fagkvelden som ble arrangert om karbonbinding og fangvekster.Over hundre deltok og fikk lære mer om dyrking, tilførsel og bevaring av jordkarbon. Hva har betydning, forslag til vekstskifter og innføring i dyrking av fangvekster.

Dyktige gårdbrukere delte av sine erfaringer og ga inspirasjon til møtedeltakerne. Nedenfor er presentasjonene fra møtet.

Møtet varen del av Humusprosjektet til Grønt Fagsenter Buskerud. Medarrangør var Norsk Landbruksrådgiving Østafjells.

Bruk av biokull i landbruket

Tirsdag 22. februar arrangerte Grønt Fagsenter Buskerud fagkveld om bruk av biokull i landbruket.

Det var tre dyktige innledere denne kvelden som gjorde kvelden interessant og lærerik:
– Biokull og effekter på plantevekst – Adam O’Toole, forsker NIBIO.
– Praktisk bruk av biokull i landbruket – Einar Stuve, daglig leder Oplandske Bioenergi AS.
– Erfaringer med bruk av biokull – Kjell Borge, gårdbruker.

Nedenfor er presentasjonene til Adam O’Toole og Einar Stuve.