Hilsen fra styreleder: Gratulerer med dagen, Grønt Fagsenter Buskerud!

Styreleder: Ståle Versland er styreleder i Grønt Fagsenter Buskerud

Fagsenteret ble åpnet i mars måned 2018. Mars blir regnet som den første vårmåneden. Våren forbinder vi med at det spirer og gror, blir grønt og naturen «folder seg ut». På samme måten har Fagsenteret spiret, grodd og foldet seg ut på de fem første årene. Mye har skjedd på senteret, og mye skal skje fremover.

På disse fem årene har både verden og Norge blitt annerledes. Vi har hatt en pandemi som påvirket verdenshandelen dramatisk og et av verdens matkamre, i Europa, er preget av en stor krig. Folk forstår nå at norsk landbruk er avgjørende viktig for matsikkerhet og beredskap.

Det er også et moment i samfunnet for at landbruket er en viktig del av det grønne skiftet. På Fagsenteret har vi knyttet til oss ressurspersoner og organisasjoner med spisskompetanse. Hele kjeden fra Statsforvalter, Norges forskningsråd, Fylkeskommunen, skolen, flere kommuner, Landbruksrådgivningen, Bondelag, Småbrukarlag og den enkelte bonde bidrar på ulike måter i mange prosjekter og i forskning.

Det er på sin plass å takke alle bidragsytere for innsatsen. Det er lagt et godt grunnlag for veien videre. Fagsenteret skal fortsatt spire og gro. Samarbeid mellom det offentlige, skolen og det private næringslivet er nøkkelen. Sammen skal vi bidra til det grønne skiftet og samtidig legge til rett for økt verdiskapning i landbruket.

Med beste hilsen fra

Ståle Versland