Fra prosjekt til forskning

l år feirer Grønt Fagsenter Buskerud 5 år. På fem år har fagsenteret blitt fylt med samarbeidspartnere, leietakere, kurs, seminarer, prosjekter og faglig innhold. Og sist men ikke minst, gått fra prosjekt til forskning!

Det er 5 år siden Grønt Fagsenter ble etablert som prosjekt og 12. mars i år er dermed en stor milepæl for fagsenteret. Etter et målrettet arbeid over flere år, gikk fagsenteret forprosjekt til prosjekt, med en visjon om å styrke fagmiljøene rundt landbruket andre grønne næringer.

– Grønt Fagsenter er et resultat av mange gode krefter som har kommet sammen og jobbet sammen mot et felles mål, både faglig, politisk og administrativt, sier daglig leder Eirik Kolsrud

Og dette er en anledning daglig leder, Eirik Kolsrud, benytter til å se seg tilbake på det som har skjedd. Det har vært givende å få være med på hele reisen med Grønt Fagsenter, fra forprosjekt til drift.

TILBAKEBLIKK: Daglig leder på Grønt Fagsenter Buskerud, Eirik Kolsrud, benytter 5-års jubileum til et tilbakeblikk på milepælene.

– Jeg ønsker å benytte anledningen til å takke våre samarbeidspartnere og leietakere og ønske oss selv en riktig god 5-års markering. Grønt Fagsenter er tuftet på samarbeid og denne markeringen er det mange som skal ta del i og få sin velfortjente takk, sier Kolsrud.

FORSKNING I MODUM

En stor milepæl var naturligvis når Grønt Fagsenter fikk tildelt nesten 7 millioner kroner fra Forskningsrådet til et treårig forsknings- og innovasjonsprosjekt om jordhelse. Det forskes på ulike dyrkningsmetoder og tiltak hos til sammen 19 bønder i Modum, Sigdal og Krødsherad for å dokumentere karbonfangst i jord, avlingskvalitet og -mengde .

Prosjektet handler, forenklet sagt, om hvordan landbruket og lokale og fornybare ressurser kan utnyttes best mulig. Karbonlagring i landbruksjord anses som et svært viktig klimatiltak både nasjonalt og internasjonalt.

– I løpet av de siste fem årene har vi kommet godt i gang og vi er stolte over å jobbe med stort forskningsprosjekt innen jordhelse. Vi tar vare på arven og det verdifulle arbeidet som har vært gjort i Buskerud gjennom mange år og forvalter dette arbeidet videre med forsknings og utviklingsarbeid, sier Kolsrud engasjert.

Anders Næss er prosjektleder for prosjektet som er samarbeid med Universitet i Oslo, Universitet i Nord, AgriAnalyse, Smartsoil, GreenHouse og Norsk Landbruksrådgiving Østafjells.

– De viktigste samarbeidspartnerne i dette prosjektet er gårdbrukerne. I prosjektet deltar 19 gårdbrukere i Modum. Sigdal og Krødsherad hvor det testes ut ulike dyrkingsmetoder i praksis, forteller prosjektleder Anders Næss.

Les om forskningsprosjektet Jordhelse og karbonfangst

PHD-KANDIDAT PÅ HUSET

Det foregår altså forskning i Modum og på Buskerud Gård. I tillegg til forskningsprosjektet om jordhelse og karbonfangst, har fagsenteret en doktorgradstipendiat på huset. Anders Næss jobber også med sitt eget forskningsprosjekt som leder til en doktorgrad.

Les om PhD-arbeidet Økonomi verdi av matjordas økosystemtjenester

GRØNT FAGSENTER I DRIFT

Etter prosjektperioden, var det en stor milepæl når Grønt Fagsenter gikk over i varig drift i 2020. Eirik Kolsrud ble ansatt som daglig leder og fagsenteret kunne fortsette sitt arbeid med utviklingen av et landbruk som er basert på god agronomi, god jordhelse og et kretsløpsbasert landbruk.

SAMARBEIDSAVTALE OM GRØNT FAGSENTER

Grønt Fagsenter er tuftet på en samarbeidsavtale og en av våre verdier er at vi er inkluderende. Samarbeidsavtalen om Grønt Fagsenter er skrevet under av sentrale aktører i og rundt landbruket i Buskerud, og sier at Grønt Fagsenter skal samle aktører innen landbruket og styrke fagmiljøene og bidra til økt.

I praksis betyr dette å jobbe sammen, både i kontorfelleskapet på Buskerud gård, i prosjekter og faglige aktiviteter.

LEIETAKERE

I den ærverdige gamle undervisningsbygningen på Buskerud gård fra 1911, har Grønt Fagsenter tilhold. Bygningen er renovert til moderne kontorer, hvor mange av aktørene i samarbeidsavtalene har kontorplass. Norsk Landbruksrådgiving Østafjells var den første leietakeren og etablerte sitt hovedkontor på Grønt Fagsenter. Etterpå kom det flere til; landbrukskontoret i Modum og Krødsherad kommune og Buskerud Bonde- og Småbrukarlag, Buskerud næringshage og Buskerud landbrukstjenester.

Leietakerne er en viktig del av fagmiljøet og sammen med andre samarbeidspartnere utenfor huset, er fagmiljøet tilknyttet Grønt Fagsenter stort.

LEIETAKERE: Noen av de som har kontorplass på Grønt Fagsenter.

GRØNT FAGSENTER GIR UT BOK

I 2021 ga Grønt Fagsenter Buskerud boka Levende matjord. Boka tar bokstavelig talt et dypdykk ned i matjorda med over 40 artikler om jorda og livet i den. Dette har resultert i en omfangsrik bok på hele 430 sider med fagstoff om vår viktigste ressurs – matjorda.

– Det finnes mye kunnskap og erfaringer om matjorda. Boka Levende matjord har samlet verdifull fagkunnskap fra hele Norge mellom to permer, og med boka ønsker vi å gi leserne innsikt i hvor mangfoldig matjorda er, sier Eirik Kolsrud

GA UT BOK: Det var en stor milepæl når Grønt Fagsenter ga ut boka Levende matjord.

Redaktører for boka er Øystein Haugerud og Eirik Kolsrud. Boka kan leses som en sammenhengende fremstilling eller hver artikkel for seg. Boka har blitt tatt godt imot i fagmiljøet og har også vekket interesse for verdien av matjorda vår utenfor fagmiljøet.

Les mer og kjøp boka Levende matjord

SENTER OG NAV FOR VIDEREFORMIDLING

Fordi Grønt Fagsenter skal samle aktører i landbruket kan Grønt Fagsenter være et nav for kunnskapsdeling og videreformidling av informasjon. Gjennom kommunikasjonssatsningen på fagsenteret når fagmiljøet ut til flere gjennom målrettet kommunikasjonsarbeid.

Grønt Fagsenter deler aktivitet fra hele fagmiljøet gjennom vår nettside, sosiale medier og nyhetsbrev.

Meld deg på nyhetsbrev Grønt Fagsenter