Grunneierkurs på Sundvolden

Sundvollen hotell Dronningveien 2,Krokkleiva

Buskerud Bondelag arrangerer kurs om rettigheter, plikter og muligheter man har som grunneier når myndighetene banker på. Innledere fra Buskerud Bondelag, Bondelagets avdeling for regnskap, skatt og juridisk service og [...]

Jordvernkonferanse

Landbrukets hus Hollendergata 5,Oslo

Hvordan redusere nedbygging av matjord på gården? Økt behov for matsikkerhet er en viktig utfordring vi står overfor framover. Ettersom Norge har svært lite matjord må vernet av matjorda forsterkes. [...]

Eierskiftekurs i Buskerud

Tyrifjord hotell Sundveien 22,,Vikersund

Buskerud Bondelag inviterer til eierskiftekurs 14. og 15. januar 2023 på Tyrifjord Hotell, Vikersund. Vi ønsker at alle får en god eierskifteprosess. Det er ofte mange involverte i en eierskifteprosess, [...]

Go to Top