Sist avholdte Arrangementer

Grønne innkjøp: lokalt og klimavennlig

I samarbeid med Klima Viken og Indre Østfold kommune inviterer Buskerud Bonde- og Småbrukarlag til et seminar der vi får inngående kjennskap til modellen og hvordan den kan tas i [...]

Jordnært

Buskerud gård - Buskerudveien 134, 3340 Åmot

Velkommen til Jordnært - en jordnær møteplass for deg som er bonde eller er interessert i landbruk, jordhelse og maten vår! Jordnært er et gratis arrangement med faglig innhold og mulighet [...]

Webinar: Jordhelse – betydning av mangfold i enga

I «gamle dager» visste de at samdyrking og mangfold økte sikkerheten i avlingene. Interessante forsøksresultater storskala forsøk fra Tyskland og USA gir oss ny kunnskap om viktigheten av artsmangfold i [...]

Ønsker du å legge til ditt eget arrangement?

Klikk her

Go to Top