Laster Arrangementer

Regenerativt landbruk – veivalg mot et styrket landbruk

Et regenerativt landbruk er et landbruk som fremmer biologisk liv og aktivitet i jordsmonnet.
Helhetlig forvaltning (Holisitc Management) er et driftsplanleggingsverktøy, og brukes i landbruket for å fatte beslutninger som tar høyde for mennesket, naturen og økonomien i alle deler av driften på en gård. Planleggingsverktøyet gjør det enklere å ta valg som bidrar til å regenerere jordsmonn, matproduksjon og biologisk mangfold i lokalsamfunnet – ja hele landskapet – samtidig som man oppnår god økonomistyring og høyere livskvalitet.

Prosjektet “Målretta beiting for bedre jord og økosystemhelse” Målrettet beiting for bedre jord- og økosystemhelse | NLR Østafjells er et samarbeidsprosjekt mellom Regenerativt Norge og 5 regioner i Norsk Landbruksrådgivning. Her bruker bonden, i samarbeid med NLR rådgiver, aktivt verktøyet “Helhetlig forvaltning”.

Anders Lerberg Kopstad, seniorrådgiver i Regenerativt Norge, vil ta oss gjennom de spennende temaene trygt og informativt. Anders har de siste 8 årene jobbet med å fasilitere overgangen til regenerativt landbruk på gårder i Norge, Sverige, Danmark og Estland. Ander er en en sertifisert “Field Professional” i Regenerativt Landbruk og Holistic Management og har en master innen Agroøkologi.

Praktisk informasjon:

20. april kl. 19-20

Teams

Seminaret er åpent for alle

Seminaret er gratis

Les mer og meld deg på her.

Del gjerne i sosiale medier

Go to Top