Laster Arrangementer

Bli en bedre kornbonde

Rett mengde gjødsel…

Vi tar for oss gjødslingsplanlegging, bruk av organisk gjødsel, vurderinger rundt strategier for handelsgjødsel til korn og gjødslingsstrategier for vår- og høstkorn. Ingvild Evju, rådgiver i NLR Viken, og Bjørn Inge Rostad, rådgiver i NLR Øst, tar for seg temaet.

… på rett sted

Med presis tildeling sikrer du at gjødsla kommer dit den gjør mest nytte for seg. Åsmund Langeland, rådgiver i NLR Innlandet, viser hvordan styrefiler til din gjødselspreder sikrer optimal utnyttelse av en kostbar innsatsfaktor.

Teams
Gratis

Del gjerne i sosiale medier

Ønsker du å legge til ditt eget arrangement?

Klikk her

Go to Top