Laster Arrangementer

Har du en verneverdig bygning du vil bruke og ta vare på?

Sted: Buskerud Bygningvernsenter, Kongsberg
Arrangør: Prosjektet «Framtidsretta Landbruk» og prosjektet «Framtidens restaureringsløsninger for seterbebyggelse i Trillemarka» står sammen bak arrangementet.

 

Trenger du inspirasjon og kompetanse til å ta fatt?

Invitasjon til fagseminar – Buskerud Bygningsvernsenter

Vi inviterer til en inspirasjonskveld med fagfolk fra Kulturminnefondet, Buskerud Bygningsvernsenter og Landbrukskontorene. Her skal vi se på muligheter som finnes for å få hjelp til restaurering av verneverdige bygninger på gården eller setra. Prosjektet «Framtidsretta Landbruk» og prosjektet «Framtidens restaureringsløsninger for seterbebyggelse i Trillemarka» står sammen bak arrangementet.

Innledere: Ivar Jørstad og Linn Marie Krogstad fra Buskerud Bygningvernsenter

Simen Bjørgen, daglig leder i Kulturminnefondet

Landbrukskontorene vil bidra med informasjon om lokale tilskuddsordninger som SMIL og annet.

Program: Kl 17.30 – oppmøte med muligheter for befaring rundt på Bygningsvernsenteret for den som ønsker

Kl 18.00 – Innledning ved prosjektleder Ellen Anne Bye, Restaureringsløsninger setre i Trillemarka og Tone Ranheim, Framtidsretta Landbruk. Informasjon om tilgjengelige rapporter fra Seterprosjektet i Trillemarka

Kl 18.20 – 18.45 Ivar Jørstad, Buskerud Bygningsvernsenter orienterer om virksomheten, nettverk med fagfolk og muligheter de har til å bistå eiere av bevaringsverdige bygninger

Kl 18.45 – 19.30 Simen Bjørgen orienterer om Kulturminnefondet og eksempler på hva de kan bidra med

Kl 19.30 – 20.00 – kaffe / rundstykker

Kl 20.00 – 20.30 – en grunneier forteller om ulike tiltak som er gjort og hva det har betydd for drifta – Kristin Lindberg fra Søndre Green, Krødsherad (har fått både SMIL og midler fra Kulturminnefondet flere ganger).

Kl 20.30 – 21.00 – Gunvor Synnøve Green / Silje Ljøterud Bergan forteller om SMIL-ordningen og lokale muligheter for tilskudd.

Pris kr 100,- for servering, som faktureres i etterkant.

Meld deg på her innen 1. februar Spørsmål? Kontakt Tone Ranheim tone@nhage.com

Del gjerne i sosiale medier

Ønsker du å legge til ditt eget arrangement?

Klikk her

Go to Top