Laster Arrangementer

Sted. Webinar
Påmelding: https://klimaostfold.no/pamelding-fagdag-fossilfri-korntorker/

Arrangør: Klima Østfold, Akershus-, Buskerud- og Østfold Bondelag, Norsk Landbruksrådgiving og Fylkesmannen Oslo og Viken
Målgruppe: Bønder, rådgivere, naturbrukselever, lærere og andre med interesse for fornybare løsninger

09.00 Velkommen til webinar: Fossilfrie korntørker
Både mobile og stasjonære, hvilke muligheter finnes? Charlotte Forsberg, Klimsmart landbruk Østfold
Simen Solbakken, leder Kornprogrammet
Akershus/Buskerud/Østfold

09.10 Kort om investeringsstøtte og søknader
Hans Marius Brandstorp, Innovasjon Norge

09.25 Fossilfrie energiløsninger for korntørker
Hvilke alternativer finnes? Investerings- og
lønnsomhetsbetraktninger
Lars Kjus, Norsk landbruksrådgivning Øst

09.50 Pause
09.25 Mobile og fossilfrie korntørkeløsninger,
eksempler på hva som finnes på det norske
markedet
Haavard Midtskogen, daglig leder
Skogselskapet Oslo Akershus

10.15 Vi drar på besøk:
Filminnslag fra Jens Otterstad, Rygge.
Mobil varmluftsørke LandriTherm 150kW portabel
flisfyr levert av Grønt Maskin AS.
Oppvarming av korntørke og kyllinghus.
– Spørsmål til Jens og Grønt Maskin AS.

Filminnslag fra Åshild Bang, Skollerud gård,
Ringerike.
Flisfyringsanlegg til korntørke, verksted, lager,
dobbel garasje og to bolighus.
– Spørsmål til Åshild Bang.

Filminnslag fra mobil pelletsfyr fra Vänerpannan
på Kalnes vgs, Sarpsborg.
Kort presentasjon av Vänerpannan av daglig leder
David Andrea.
-Spørsmål til David Andrea og Petter Hermansen.

11.30 Avslutning og vel hjem

 

 

Del gjerne i sosiale medier

Ønsker du å legge til ditt eget arrangement?

Klikk her

Go to Top