Laster Arrangementer

Høstmøte

Sted: Frydheim grendehus

Som et ledd i arbeidet med nye skogbruksplaner og de rene miljøregistreringene blir utkast til nye nøkkelbiotoper sendt skogeierne i Sigdal/Eggedal og Flesberg rundt årskifte.
Deretter vil skogeierne kunne ha en viss medvirkning på utvelgelse av nøkkelbiotoper i egen skog.

Vi har derfor invitert kvalitets- og miljøsjef Per Hallgren i Viken Skog SA til møte. Han vil orientere om bl.a bakgrunn for miljøstandarden, utvalg av nøkkelbiotoper, muligheter for grenseendring og andre aktuelle tema. Spørsmål og diskusjon.

Etter matpausen blir det mer om rødlisting av arter, artsdatabanken og artskartet. Videre vil skogbrukssjef Halldis Linde Lid fortelle om fremdrift i skogbruksplanarbeidet samt frister og nivå for diverse tilskudd og skogfond.

Til slutt blir det en orientering om avsetning, priser, sortimentskrav og markedsutsikter for tømmer ved skogbruksleder Marius Sannes.

VELKOMMEN!

Med hilsen
Skogbrukssjefen og
Styret i Sigdal-Eggedal skogeierlag

 

Del gjerne i sosiale medier

Go to Top