Laster Arrangementer

Invitasjon:
Kretsløpslandbruk
E
t Jordnært seminar på Buskerud gård

Sted: Seminaret holdes i auditoriet i undervisningsbygningen på Buskerud videregående skole, avdeling Buskerud (Buskerud gård). Bygningen er merket med bokstav H.
Adresse: Buskerudveien 134, 3340 Åmot.

Påmelding til : E-post: eirik.kolsrud@bfk.no innen mandag 16. september til Grønt Fagsenter Buskerud.

Pris seminar: Kr. 300,- inkl. lunsj

Ved påmelding oppgi navn, stilling/arbeidssted og fakturaadresse.

Arrangør: Buskerud videregående skole, Framtidsretta landbruk og Norsk Landbruksrådgiving

Grønt Fagsenter Buskerud skal bygge opp under et landbruk som er basert på god agronomi og prinsippene for kretsløpslandbruk.
Mandag 23. september inviterer Grønt Fagsenter gårdbrukere, forvaltning, rådgivere og andre interesserte til et Jordnært seminar
om kretsløpslandbruk i auditoriet på Buskerud gård. Seminaret belyser kretsløpslandbruket gjennom forskning og praksis, og setter det inn i en større
samfunnsmessig sammengheng.

Program:
Kl. 9.00–9.30: Oppmøte og registrering – Kaffe/te

Kl. 9.30–9.40: Velkommen til Buskerud gård og Grønt Fagsenter
Eirik Kolsrud, prosjektleder Grønt Fagsenter Buskerud

Kl. 9.40–12.15: Kretsløpslandbruk – Bakgrunn, forskning og konsekvenser
Artur Granstedt, associate professor – Södertörn University, Sverige

Kl. 12.15–13.00: Lunsj

Kl. 13.00–14.40: Kretsløpsøkonomi
Ove D. Jakobsen, professor – Nord universitet

Kl. 14.40–15.00: Pause – Enkel bevertning

Kl. 15.00-15.25: Jordkarbon og kretsløp
Erik H. Berg, rådgiver og prosjektleder – Norsk Landbruksrådgiving

Kl. 15.30-16.00: Slik tenker jeg kretsløp på min gård
Egil Chr. Hoen, gårdbruker – Øvre Hoen

Kl. 16.00: Avslutning

Om foredragsholderne:

Artur Granstedt har doktorgrad innen agronomi og har forsket på kretsløpslandbruk i mange år. Han har blant annet vært koordinator for Østerssjøprosjektet som har fokusert på hvordan lokale kretsløp og fornybar energi kan minske overgjødslingen av Østersjøen.
Artur Granstedt er knyttet til stiftelsen BERAS (Building Ecological Regenerative Agriculture and Societies) som arbeider med å utvikle helhetlige
matsystemer.

Ove D. Jakobsen er professor i økologisk økonomi ved Nord universitet. Han har blant annet gitt ut flere bøker og artikler om temaet, og er en hyppig foredragsholder.
En sentral del i økologisk-økonomisk teori er kretsløp-tanken: hvordan økonomiske prosesser kan designes for å resirkulere så mye energi og materie som mulig fra forbruk tilbake til produksjon.

Erik Hørluck Berg er rådgiver og prosjektkoordinator i Norsk Landbruksrådgiving Østafjells. Viktige arbeidsområder er rådgiving innen korn, grovfôr og økologi. Som prosjektleder har Erik H. Berg blant annet ansvaret for Carbonfarming som er et Interreg prosjekt. I tillegg er han gårdbruker med ammeku, grovfôr og korn.

Egil Chr. Hoen er gårdbruker fra Øvre Eiker. Dagens produksjon er kombinert svineproduksjon, ammeku og kornproduksjon. Miljøtankegangen er viktig på gården med blant annet kompostering for å bedre jordkvaliteten og teknologi for presisjonslandbruk. I tillegg er Egil Chr. Hoen medeier i Eiker Bioenergi og aktiv i Norges Bondelag.

Velkommen til et Jordnært seminar!

Med vennlig hilsen
Eirik Kolsrud
Prosjektleder

Del gjerne i sosiale medier

Ønsker du å legge til ditt eget arrangement?

Klikk her

Go to Top