Laster Arrangementer

Grønt Fagsenter og Norsk Landbruksrådgivning Østafjells inviterer til seminar:

ØKTE GJØDSELKOSTNADER

Hvordan kan vi tilpasse oss endrede forutsetninger? Vi ser på utfordringer og muligheter

Forutsetningene før årets vekstsesong, med økte driftskostnader, gir usikkerhet for bonden. God agronomi må tas i bruk for å holde
kostnadene nede og produksjonen oppe.

Bernt Hoel og Eivind Kvam-Andersen i Yara vil snakke om hvordan vi kan tilpasse oss endrede forutsetninger foran kommende vekstsesong. Temaer vil være gjødslingsstrategier, sortsvalg, vekstskifte og presisjonsverktøy.

Rådgiver i NLR Østafjells, Nils Kristian Aker,forteller om anbefalinger for kommende sesong.

Møteleder:
Eirik Kolsrud v/ Grønt Fagsenter Buskerud

Enkel servering og kaffe – Seminaret er gratis

Meld deg på innen 30 mars her: Seminar Gjødsling til korn og oljevekster

Del gjerne i sosiale medier

Go to Top