Laster Arrangementer

Reko-ringer i Hokksund og Modum?
En salgskanal for lokalprodusert mat – uten mellomledd – oppstart 2019 følg med!

Sted: Buskerud vgs avd Buskerud/Landbruksskolen, Buskerudveien 134, Buskerud Gård, 3340 Åmot
Fri entre´ – ingen påmelding 


PROGRAM


– Introduksjon av konseptet REKO-RING v/Heidi Midtflå
– Mattilsynet informerer om gjeldende regelverk v/Kjetil Væringstad

I disse dager lanseres det en ny distribusjonskanal som skal gjøre det enkelt og effektivt for produsenter å selge varer lokalt direkte til kunden. REKO – ringene er en del av Norsk Bonde -og Småbrukarlag sitt prosjekt Matnyttig, med mål om å øke lokalmatproduksjonene i Norge, stimulerer til bedre lønnsomhet og bevisstgjøre forbrukere om viktigheten av småskala matproduksjon og lokal videreforedling.

Arrangør: Bonde- og Småbrukarlaga i Eiker, Modum, Sigdal og Krødsherad

VEL MØTT!

 

Del gjerne i sosiale medier

Ønsker du å legge til ditt eget arrangement?

Klikk her

Go to Top