Laster Arrangementer

Årets Jordnært vil ha presisjonslandbruk som tema. Temaet blir stadig mer aktuelt, og flere gårdbrukere tar i bruk de nye løsninger som kommer på markedet. Dette kan bidra til økt lønnsomhet for bonden og tilpasset bruk av ulike innsatsfaktorer som gjødsel, kalk og plantevernmidler.

Programmet består av orientering og demonstrasjon av aktuelt utstyr og maskiner.

Både rådgivere, entreprenører, maskinforhandlere og gårdbrukere stiller opp for å vise hva presisjonslandbruk kan innebære:
GPS festa jordprøver
Droneteknologi
Traktor med presisjonsutstyr – kunstgjødselspreder og åkersprøyte
Yara N-sensor
Kalking med presisjonsutstyr
Sprøyte med DAT ugressensor

Velkommen til Jordnært! (arrangementet krever ikke påmelding)

Del gjerne i sosiale medier

Go to Top