Laster Arrangementer

Sted: Buskerud Videregående skole

Kurset gir en grundig og grunnleggende innføring i HMS-arbeidet, og setter
fokus på at HMS skal være enkelt, praktisk og nyttig for hver enkelt deltaker.
Din virksomhet trenger et godt og praktisk HMS-system. Kurset vektlegger
systemforståelse og opplæring i bruk av elektroniske dokumentasjonsverktøy.
Form enkelt dine egne dokumenter og få hjelp til å finne frem i aktuelt lovverk.
God HMS er lønnsomt for din drift. Arbeidsevnen til deg og dine ansatte er
avgjørende for en helsefremmende og lønnsom drift.

Kurset er inndelt i 3 deler på til sammen 12 timer:

Veiledning – 3 timer i gruppe med lærer
E-læring – 6 timer egenstudie e-læring
Gårdsbesøk – 3 timer i gruppe med lærer

Kursets tema:
Hva er HMS – Støy – Ulykkesrisiko – Psykisk helse
Ergonomi – Andre næringer – Tiltak og rutiner – Opplæring og beredskap
Brann- og el.sikkerhet – Arbeidsgiveransvar
Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø

 

Pris:
Medlemmer av NLR Østafjells HMS: kr.1900,-, NLR Østafjells 2500,-
Andre: kr. 3000,- og deltaker nr. 2 fra samme virksomhet: kr. 1300,-

KSL og myndighetskrav:
Leder av en virksomhet (bonden) skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid. Plikten gjelder også arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollere
andre arbeidstakere. (§3.5 i Arbeidsmiljøloven, se også punkt 2. 6 . 10 i veiledningen til KSL standard 2)


Test
Praktisk HMS kurs – Landbrukets Hus Gvarv
Praktisk HMS kurs – Gol
Praktisk HMS kurs – Buskerud Videregående Skole

Del gjerne i sosiale medier

Go to Top