Laster Arrangementer

Sted: Solveig Kongsrud og Nils Røhnebæk, Vikersund

Pløying er en viktig aktivitet på dei fleste gardsbruk. Kostnaden med god og dårleg pløying er stort sett lik, men resultatet er vidt forskjellig. Ei god pløgsle reduserer ugrasproblemet og gjev grunnlag for eit godt såbed.

Kurset eignar seg for alle som ønskjer å auke sine ferdigheiter i innstilling og bruk av plog. På kurset kombinerast teori om pløying og plog med praktiske øvingar.

 

Deltakarane oppfordrast til å ta med eigen traktor og plog, men eiget utstyr er ikkje nokon føresetnad for deltaking (sei frå ved påmelding om du har med eigen traktor og plog).

 

Pris:                      1000 kr – medlem/ 1500 kr – ikkje medlem.

Påmelding:        1 veke før kursstart – oppgi i kommentarfeltet om du har med egen traktor/plog!

Kurshaldar:       Aslak Botten, NLR- Østafjells.

 

Program

– Gjennomgang av plog og traktor

– Grunninnstilling av plogen

– Gjennom teori og praksis får deltakerne kunnskap om hvorfor pløye og hvordan pløye.

– Kvar einskild plog blir justert

– Ulike plogtypar blir gjennomgått


Test
Unge bønder Pløyekurs
Pløyekurs Uvdal
For kvinner pløyekurs Sokna
Pløyekurs Vikersund

Del gjerne i sosiale medier

Go to Top