Laster Arrangementer

Styringsgruppa for Grønt Fagsenter Buskerud har vurdert leietakere som det kan være aktuelt å tilby kontorplasser i fagsenteret. Blant disse er landbruksforvaltningen («landbrukskontoret») i kommunene Krødsherad, Modum, Sigdal og Øvre Eiker. Et sterkt fagmiljø innen landbruksforvaltningen på Grønt Fagsenter Buskerud kan løfte landbruket med økt verdiskapning i kommunene, til felles beste for både næringsdrivende og kommunene. Det er ønskelig at at kommunene vurderer dette tilbudet, enten hver for seg eller i fellesskap. For å bidra til denne prosessen inviteres de fire nevnte kommunene til et møte for å informere og belyse denne saken.

Program:
Kl. 18.30 – 18.50: Velkomst og innledning – Ståle Versland, leder av styringsgruppa for Grønt Fagsenter Buskerud og ordfører i Modum kommune

Kl. 18.50 – 19.00: Fylkeskommunens rolle – Kjersti Bærug Hulbakk, fylkesrådmann Buskerud fylkeskommune

Kl. 19.00 – 19.50: Samarbeid om kommunal landbruksforvaltning – Jørn-R. Follum, landbrukssjef på Hedmarken landbrukskontor (Hamar, Løten og Stange)

Kl. 19.50 – 20.15: Enkel bevertning

Kl. 20.15 – 20.30: Forventninger og ønsker fra landbruket – Buskerud Bondelag og Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Kl. 20.30 – 21.00: Oppsummering og veien videre – Ståle Versland, leder av styringsgruppa for Grønt Fagsenter Buskerud og ordfører i Modum kommune

Påmelding til: eirik.kolsrud@bfk.no (innen onsdag 10. april)


Om Grønt Fagsenter Buskerud:
Grønt Fagsenter Buskerud er lokalisert i det opprinnelige undervisningsbygget på Buskerud landbruksskole på Åmot.
Målet med fagsenteret er å samle aktører i landbruket og bidra til å styrke fagmiljøet rundt landbruket spesielt og grønne næringer generelt.
En «troika» med skole, landbruksnæring og fagsenter skal kunne trekke veksler og gjøre hverandre gode inn i fremtiden.

Del gjerne i sosiale medier

Go to Top