Laster Arrangementer

Velkommen til en inspirerende nettverkssamling om lokalmat! 

Sted: Collettbygget, Buskerud vgs. Buskerudveien 134, Åmot, Modum 

Ny tid: Mandag 25. oktober kl. 9.00 – 15.30 

Ei samling for deg som er lokalmatprodusent, jobber i restaurant, institusjonskjøkken eller kantine! For å få mer lokalmat på menyen må produsenter og kjøkken møtes og snakke sammen! Sammen må de fortelle den fantastiske historien bak produktet eller retten som serveres! 

Vi byr på: 

✓ Speed-dating – skaff nye leverandører eller kunder! 

✓ Historiefortelling – med Live Skinnes @farmgirlofnorway 

✓ Bestilling og levering – erfaringer med PickApp 

✓ Bærekraftige kantiner – mer lokalt og bærekraftig

PROGRAM
9.00 Kaffe/te/frukt/registrering
9.30 Velkommen og introduksjon
Hilde S. Grønhovd, Buskerud Næringshage og Hanne Prøis Kristiansen, Økouka
Buskerud åpner seminaret. Presentasjon av alle deltakerne.
10.00 Gratis skolemåltid – bærekraftig kantine
Hanne Martinsen, opplæringsleder ved Buskerud vgs. presenterer foreløpige
resultater og deler erfaringer med pilotarbeid på Buskerud vgs.
10.20 Beinstrekk
10.30 Selg lokalmat med gode historier
Live Skinnes @farmgirlofnorway og bonde på Nedre Skinnes gård i
Krødsherad. Hvordan fortelle en god historie om ditt produkt eller retten
du skal servere? Hvordan skape merverdi gjennom historiefortelling om
lokalmat?
11.30 PickApp – smart distribusjon av lokalmat,
også til proffmarkedet?
Per Arne Lislien, prosjektleder i Sigdal Utvikling, snakker om erfaringene med
PickApp for privatmarkedet. Kan denne løsningen også være relevant for proffmarkedet?
12.00 Lunsj
12.45 Mini-workshop – fortell historien om ditt
produkt eller ditt måltid
14.00 Speed-dating mellom produsenter og
kjøkken
Lokalmatprodusenter kan ta med seg smaksprøver, brosjyrer etc. og
presentere hva de kan tilby av varer, kvantum og sesong til storkjøkken.
Snakk sammen – og identifiser muligheter og utfordringer.
15.00 Oppsummering og avslutning
Oppsummering av dagen. Har noen fått nye leverandører eller
kunder? Hvilke muligheter og utfordringer har vi fått kartlagt – hva
bør det eventuelt jobbes videre med?
15.30 Vel hjem

Bli med på en spennende dag, der du kan lære å fortelle historien til ditt produkt eller din rett og møte potensielle samarbeidspartnere!  

Påmelding til hanne@smabrukarlaget.no innen 18. oktober på grunn av matservering.  

Denne nettverkssamlingen arrangeres av Økouka Buskerud sammen med Buskerud Næringshage og prosjektet “Landbruk – lokal inspirasjon for smart utvikling” med støtte fra Viken Fylkeskommune 

Foto: Debio

 

Se mindre

Del gjerne i sosiale medier

Ønsker du å legge til ditt eget arrangement?

Klikk her

Go to Top