Laster Arrangementer

PROGRAM:
1800-1805     Velkommen v/Grønt fagsenter Buskerud
1805-1900     Skogsbeite for storfe v/forsker Morten Tofastrud, Høgskolen i Innlandet
1900-1930     Pause, kaffe og noe å bite i
1930-2040    Beitebruksplaner og beitebruk lokalt

  •               Oppstart av felles beitebruksplan i Sigdal og Krødsherad v/Gunvor Synnøve Green, jordbrukssjef i Sigdal
  •               Beitelagene i Modum deler sine mangeårige erfaringer med beitebruk v/ Johan Kopland mfl.
  •               Beitebruksplan for Gol kommune v/ rådgiver Aslak Botten fra NLRØ

SKOGSBEITE FOR STORFE
Morten Tofastrud er forsker ved Høgskolen i Innladet (Blæstad), og har nylig avsluttet et 3-årig prosjekt i Stange og Romedal allmenning for å kartlegge storfeets matvaner og bevegelser i utmarka.

Han kommer inn på temaer som:
-Beiteadferd
-Beiteplanter og beitevaner
-Bruk av ulike arealer i skogen
-Tilvekst hos ulike grupper kjøttfe i beitesesongen
-Forslag til tiltak med tanke på å legge til rette for bruk av skogsbeite for storfe

Se litt mer bakgrunnsinfo her:

https://forskning.no/a/12595

 

BEITEBRUKSPLANER
En beitebruksplan skal være en presentasjon av beitearealene i kommunen og bruken av disse til beiting med husdyr. Den skal være et verktøy for framtidig rasjonell beitebruk og bl.a. vise beitebruk, friluftsliv, turisme, hyttebygging, viltforvaltning og skogbruk. Gjennom arbeidet med beitebruksplanen skal man avdekke eventuelle konflikter om arealbruken og sørge for de ulike arealbruksinteressene kan ha levelige forhold i framtida.

Se litt mer bakgrunnsinfo her: http://-Beiteplanlegging er viktigare enn nokon gong

Temaer:

  • Sigdal og Krødsherad kommuner er i oppstarten med sin felles beitebruksplan. Vi får høre litt om hva som er motivasjonen for å gå i gang med et slikt arbeid og hvordan det er tenkt organisert.
  • De lokale beitelaga i Modum er utfordra til å si litt om hvordan de er organisert, hvilke utfordringer har de og hva fungerer bra.
  • Aslak Botten fra NLRØ vil bl.a. fortelle om sin erfaring ved arbeidet med beitebruksplanen for Gol kommune. Hvilke suksessfaktorer må oppfylles for at man skal få til en fungerende plan.

Påmelding inne 11.mars

Del gjerne i sosiale medier

Go to Top