Laster Arrangementer

Sted: Tyrifjord Hotell, Vikersund

PROGRAM

16.00 ÅPNING AV MØT , OLE HANS UNELSRØD
BUSKERUD BONDELAG

16.10  MARKEDSREGULATOR – KORNBONDE – POLITIKER.
LANDBRUKET I NÅTID OG FRAMTID.
LARS FREDRIK STUVE, AVTROPPENDE DIREKTØR I NORSKE FELLESKJØP

17.00 MATPAUSE. GRYTERETT.

17.45 REDUSERT RISIKO I KORNPRODUKSJONEN.
LARS KJUS, LANDBRUKSRÅDGIVNINGEN ØST

18.45 PAUSE

19.00 GJØDSELVARE FORSKRIFTEN, ENDRINGER SOM HAR PÅVIRKNING I
PLANTEPRODUKSJON.
ELIN MARIE HAGA STABBETORP, RÅDGIVER NORGES BONDELAG
19.30 GJØDSEL OG KALK I ÅKER OG ENG. HVORDAN FÅ BEST MULIG UTNYTTELSE AV KUNSTGJØDSLA.
ANDERS ROGNLIEN, FELLESKJØPET AGRI

20.30 KORNET I JORDBRUKSAVTALEN.
HANS EDVARD TORP, LEDER AV NORGES BONDELAGS KORNUTVALG

21.00 OPPSUMMERING OG AVSLUTNING.
OLE HANS UNELSRØD, BUSKERUD BONDELAG

PÅMELDING INNEN 11.MARS. – eldor.bjerke@bondelaget.no eller
sms til 90115412

Del gjerne i sosiale medier

Ønsker du å legge til ditt eget arrangement?

Klikk her

Go to Top