Laster Arrangementer

Sted: Buskerud VGS (Landbruksskolen), Buskerudveien 134, 3340 Åmot
Arrangør: NLRØ – NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING ØSTAFJELLS
Påmeldingsfrist: 15. mars 2021

Deltakeravgift er 1000 kr for medlemmer og 1500 kr for ikke-medlemmer.
Eirik Kolsrud, Hege Sundet, Hans Andre Tandberg og Hanne Eliassen leder og organiserer gruppene.

«Jordskolen»

I samarbeid med Grønt Fagsenter Buskerud ønsker vi NLR Østafjells å invitere dere til deltagelse i en lokal erfaringsgruppe «Jordskolen» med tema jord og jordforbedrende tiltak for kornbønder.

God jordkultur gir det beste grunnlaget for en god drift, og vil påvirke avlinger, kvalitet og økonomi. De fleste valg vi tar i drifta påvirker før eller siden hvor godt jorda fungerer.

Vi har lett for å fokusere på det som skjer over bakken. Ved å delta i en erfaringsgruppe, får du mulighet til å bli mer kjent med egen jord, se hvor forskjellig jord kan være, erfare hvordan ulik drift påvirker jordkvaliteter, og lære av kollegaer.

I fjor høstet vi gode erfaringer med Jordskolen i Telemark og ønsker nå å gi bøndene i resten av vårt område det samme tilbudet.

Vi organiserer dermed jordgrupper i områdene Ringerike/Hole, Asker/Bærum/Lier/Drammen, Modum/Sigdal/Krødsherad og Eiker/Kongsberg/Numedal. Nye grupper/områder kan bli aktuelle ved høy påmelding.

Samlingene foregår på jordet, med spade. Det blir fire samlinger i hver gruppe, fra april til oktober og vi møtes hos deltakerne og lærer av hverandre. Hver samling er på to timer. Vi tilpasser innhold og fokus etter deltakernes ønsker og lokale forhold. Dere vil få faglig utbytte som strekker seg lenger enn jordet.

 

Aktuelle temaer for samlingene er jordstruktur, jordliv, plantenæring, infiltrasjon, fangvekster, jordforbedrende tiltak, overvåking av egen jord, sammenhenger mellom jord-, plante- og husdyrhelse.

 

Karbonbinding i jord blir også et viktig tema. I vårt område har vi store muligheter til å fange opp tonnevis av karbon i landbruksjorda. Karbonbinding i jord har positive bieffekter for jordhelsa, og gjøre oss bedre rustet til å møte store nedbørsmengder eller tørke.

 

Er dette interessant for deg? Påmeldingsfrist er 15. mars.

 

Påmelding: Jordskolen Buskerud (provisoevent.no)

 

 

Del gjerne i sosiale medier

Go to Top