Laster Hendelser

Med dyrka jorda i fokus
Jordnært er en årlig møteplass på Buskerud gård med fokus på dyrka jord og hvor kunnskapen om denne deles.
Jordnært skal være et bidrag til å utvikle landbruket videre basert på en fruktbar jord.
Grønt fagsenter Buskerud er ansvarlig for arrangementet.
Samarbeidspartnere: Buskerud videregående skole, Norsk Landbruksrådgiving Østafjells (NLRØ), Fylkesmannen i Oslo og Viken m.fl.

Arrangementet er gratis og åpent for alle som har en interesse og vil vite mer om jord. Velkommen!

Hva kan du lære mer om på Jordnært?
Jordkarbon – karbonbinding: De ulike planteartenes egenskaper og hva de kan gjøre for jorda vår.

Moldinnhold i åkerjord: Betydningen mold har for åkerjorda. Tiltak for å øke moldinnhold og jordlivet.

Bli kjent med jorda: Hva kjennetegner en god jord og hvordan kan du bli bedre kjent med den?

Jordpakking: Måling av jordpakking nedover i dybden og begrensninger dette kan gi for plantevekst

Forsøks- og demonstrasjonsfelt