Laster Arrangementer

Arrangementet Jordnært er en møteplass på Buskerud gård («landbruksskolen») med fokus på dyrka jord. Jordnært skal være et bidrag til å utvikle landbruket videre basert på en fruktbar jord. Grønt Fagsenter Buskerud er ansvarlig for arrangementet.

Arrangementet starter med enkel bevertning fra kl. 17, faglig program kl. 18-21.

Alle som er interesserte i jord er velkomne til et Jordnært arrangement! Gratis -krever ingen påmelding.
Hele arrangementet foregår ute på Buskerud gård (Buskerudveien 134, 3340 Åmot).

Årets arrangement har følgende temaer:

Jordprofil og rotvekst
Hva skjer egentlig under jordoverflata? Her kan du se et jordprofil og hvordan rotveksten er hos ulike vekster.

Bli kjent med jorda
For at plantene skal vokse og trives er vi helt avhengig av en god jord. Hva kjennetegner en god jord og hvordan kan vi bli bedre kjent med jorda?

Karbonbinding – Tiltak for å øke moldinnhold og jordlivet i jorda
Orientering om de ulike planteartenes egenskaper, bruksområder og hva de kan gjøre for jorda vår.

Moldinnhold i åkerjord
I åkerjord reduseres moldinnholdet med omtrent en prosent årlig. Jorda mister med dette struktur og blir utsatt for erosjon. Her får du demonstrert hvordan dette arter seg med en regnsimulator.

Jordpakking
Jordpakking er et problem på mange jorder. Her demonstrerer vi jordpakking nedover i dybden og hvilke begrensninger dette kan ha for plantenes vekst.

Forsøks- og demonstrasjonsfelt
Verdiprøving korn – Såmengder ved lav 1000-korn vekt – Alternativer til glyfosat i korn
Biologisk jordløsning – Test av levergrakse som gjødsel.

Del gjerne i sosiale medier

Go to Top