Laster Arrangementer
Piggrulle er et redskap som brukes for å løse opp jordpakka områder og perforere overflaten. Dette gir bedre utveksling av luft og infiltrasjon av vann, og grasplantene får større mulighet for en dypere rotutvikling, og dermed en bedre utnytting av næringsstoffene i jorda.
Lufting av gressbaner som golfarealer, fotballbaner, plener og liknende er et velkjent mekanisk tiltak, men det er derimot liten erfaring i Norge med mekanisk lufting av eng og beite. Det finnes en rekke ulike maskiner på markedet, men en form for piggrulle er det vanligste. Piggene har som oftest en lengde på 15 til 20 cm.
Signe Hovden og Kjell Borge på Snekkerhaugen gård i Gol har brukt piggrulle et par års tid. De vil dele av sine erfaringer og vi får en praktisk demonstrasjon. Øystein Haugerud bidrar med faglige refleksjoner.
Enkel servering.
Påmelding til hanne@smabrukarlaget.no innen 30. august.
Dette arrangementet er en del av Økouka, om enn noe tidlig, da resten av Økouka starter 23. september

Del gjerne i sosiale medier

Go to Top