Laster Arrangementer

I samarbeid med Klima Viken og Indre Østfold kommune inviterer Buskerud Bonde- og Småbrukarlag til et seminar der vi får inngående kjennskap til modellen og hvordan den kan tas i bruk.   

Arrangementet er skreddersydd for offentlig sektor, kommunal og fylkeskommunal, innen innkjøp, økonomi, klima og miljø, administrativ og politisk ledelse og andre som synes dette virker interessant.  

Om foredragsholderne: 

Tor Jacob Solberg er økologisk melkebonde og leder av Norsk Bonde- og Småbrukarlag. I 2021 var han en av initiativtakerne til Bondeopprøret.

Kjetil Bjørklund er fagleder for klima i KS, kommunesektorens interesseorganisasjon. Kjetil innehar solid kunnskap om hvordan kommuner kan ta en aktiv rolle i omstillingen til sirkulærokonomi.

Olof Moen er initiativtaker og forskningsleder for “Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution». Olof har 30 års erfaring fra forskning og konsulentvirksomhet innenfor transportplanlegging, forretningsmodeller og kommunal organisasjon, og er forfatter av boken “Samordnad varudistribution 2.0”.

Tommy Hågensen har vært prosjektleder for prosjektet samordnet varedistribusjon der i Indre Østfold kommune. Tommy har 25 års erfaring fra offentlig økonomi og administrasjon.

Markus A. K. Hågensen er økonomistudent ved Høgskolen i Østfold. Markus har opparbeidet seg svært god IKT-kompetanse på tross av sin unge alder.

 

Mer informasjon og påmelding her.

Del gjerne i sosiale medier

Ønsker du å legge til ditt eget arrangement?

Klikk her

Go to Top