Laster Arrangementer

Buskerud Bonde- og Småbrukarlag følger opp møtet «Fruktbar jord i grasdyrking og fôrproduksjon» som ble avholdt i Gol i Økouka med en serie på tre webinarer og et fysisk møte i Gol til våren. Sistnevnte kommer vi tilbake til. Webinarene tar for seg tre temaer: Ferment, steinmel og biokull. Vi går inn på både teori og praksis og det blir satt av god tid til spørsmål. Foredragsholder er Vibhoda Holten fra VitalAnalyse. Webinarene gjennomføres på Zoom. Foredrag 45 min + 35 min til spørsmål (+ en liten pause)

Brygging av ferment

Vi går inn på hvordan ferment virker og hvordan det brygges på egen gård. Oppskrifter om fermentbrygging og tips deles.

Påmelding for å delta: hanne@smabrukarlaget.no. Lenke til møtene sendes på e-post ved påmelding. Gratis deltakelse og åpent for alle som ønsker å delta.

Del gjerne i sosiale medier

Go to Top