Laster Arrangementer

Sted:  Skreppen gård, Eikerveien 97, Modum, Åmot
             Kvisle gård, Kvisleveien 31, Nedre Sigdal
             Langerud Nordre, Vestsideveien 748, Sigdal
Arrangementet er gratis, Sigdal og Eggedal Bondelag spanderer enkel bevertning på Solumsmoen.
Ingen påmelding, men for planleggingens skyld, send en mail til tone@nhage.com eller sms 909 741 86 om du vil være med.

 

Velkommen til tre fjøsbesøk – faglagene i Midt-Buskerud
Velkommen til en uformell dag der vi besøker bønder som har bygd nye fjøs for storfe de siste årene.
Du kan velge å bli med på alle tre besøk, eller en-to av dem. Vi starter ute hos Rune Dokken Flintegård, og han er tilgjengelig fram til kl 11. Vi anbefaler å dra innom leder i Sigdal Bondelag Torgeir Karlsen og Anne Coventry på Solumsmoen gård for lunsj og en titt på gårdsbryggeriet. Fra kl 12 er Anna og Ola klar til å ta imot dere på Kvisle gård og tilslutt er Per Erling heime og klar for besøk fra 13.30 til 15. Det er dere som bønder som sitter på det meste av kompetansen om det å ta valg i forhold til å bygge fjøs, hvor stort, hvilken form for innredning, foringsløsninger, møkkahåndtering osv. Så dette er en møteplass for at dere kan dele kunnskap og erfaring.

Dato: 6. april 2019 kl.09.30 hos Rune Flintegård Sted: Åmot og vestsidevegen i Sigdal mellom Kolsrud og Prestfoss

Program
09.30-11 Åpent fjøs hos Rune Dokken Flintegård, Skreppen gård i Åmot, Eikerveien 97, 3340 Åmot
11 – 12 Kaffe og sveler på Solumsmoen Gårdsbryggeri
12 – 13.30 Åpent fjøs hos Anna, Ola og Frode Haga på Nordre Kvisle, Kvisleveien 31, 3350 Prestfoss
13.30 – 15 Åpent fjøs hos Per Erling Langerud, Nordre Langerud, Prestfoss, Vestsideveien 748.
NB! Sørg for å ta på deg plastbeskyttelse til sko og klær på hver gård. Vi skaffer dette.
Bønder fra Numedal er også hjertelig velkomne, og om det er interesse så arrangerer vi en lignende dag i Numedal på sensommeren/ høsten.
Medarrangører: Krødsherad Bonde- og småbrukarlag, Krødsherad Bondelag, Sigdal og Eggedal Bondelag, Modum Bondelag og prosjektet Framtidsretta landbruk på vegne av kommunene, Buskerud Fylkeskommune, Fylkesmannen i Buskerud, Innovasjon Norge.

 

 

Hva prosjektet Framtidsretta Landbruk kan bistå med:
– Dialog om planene du har på gården din – tradisjonell næring eller tilleggsnæring. Førstegangssamtalen er gratis
– Henvisning til eksernt kompetanse du der du gjennom prosjektet kan få dekket inntil kr 7500 for en egenandel på kr 1500,-.

Del gjerne i sosiale medier

Go to Top