Laster Arrangementer
Hvilke utfordringer står vi ovenfor i dagens husdyrhold og hvordan kan framtidas dyrehold se ut der god dyrevelferd står sterkt?
Vi prøver å svare på disse spørsmålene sammen med forskere, bønder, faglagene, Debio og Dyrevernalliansen.
Program:
Vi starter med et felles måltid kl. 17 og starter foredragene kl. 17.30.
Foredragsholdere:
Chr. Anton Smedshaug fra Agri Analyse: Hvilke overordnede utfordringer står landbruket ovenfor?
Marianne Kulø fra Dyrevernalliansen: Hva er god dyrevelferd og et godt husdyrhold?
Elisabet Rom Haugerud og Arve Heimdal fra Debio: Kan økologisk produksjon bidra med løsninger på utfordringer som finnes?
Anja Fyksen Lillehaug fra Norges Bondelag: Status for norsk husdyrhold og innføringen av dyrevelferdsprogrammene.
Inspirasjonsbonde i Landbrukets Økoløft, Kristoffer Svalastog Skinnes forteller om sin drift på Skinnes gård med frittgående gris, sau og eget gårdsslakteri.
Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Kjersti Hoff og melkebonde Marte Lund samtaler om storfehold og melkeproduksjon.
Kl 20.30 Vi får en omvisning i det nybyggede fjøset på Landbruksskolen.
Påmelding til hanne@smabrukarlaget.no innen fredag 8. oktober.
Arrangementet starter kl. 17 med en middag for foredragsholdere og deltakere.
Arrangementet er en del av Økouka Buskerud 2021. ØKOUKA er en feiring av norsk økologisk mat som formidler både råvarer, kunnskap og inspirasjon. Uka vil vise frem mangfoldet av landbruk- og matproduksjon i Norge og knytte det til folks hverdag. Les mer her: www.okouka.no.
Arrangementet gjennomføres med midler fra Viken Fylkeskommune.
Foto: Jo Straube

Se mindre

Del gjerne i sosiale medier

Go to Top