Vi ønsker at alle får en god eierskifteprosess. Det er ofte mange involverte i en eierskifteprosess, og det er vanskelig å gjøre alle til lags, men med gode forberedelser og åpen og inkluderende dialog, ligger det godt til rette for et vellykket eierskifte.

Derfor arrangerer Buskerud Bondelag kurs for dere som er på tur inn i næringa, på tur ut av næringa, eller på annen måte er involvert i en gardsoverdragelse. Mange er usikre på om det er noen i familien som ønsker å overta eller hvem som er mest aktuelt. Dette er kurset også for dere.

Temaer:
•    Mellommenneskelige forhold
•    Pensjoner og trygderettigheter
•    Virksomhetsoverdragelse
•    Bo-situasjon. Kår, leie eller eie
•    Arvereglene
•    Ektefelle og samboere – særeie/felleseie/samboeravtaler
•    Oppstart og drift av virksomhet
•    Skatteregler i et eierskifte
•    Merverdiavgift
•    Oppgjør og kontrakter

Les mer og meld deg på her.