Laster Arrangementer

Sted: Kommunestyresalen, Prestfoss

Utmarksbeiting er en viktig del av ressursgrunnlaget for jordbruket i kommunene våre, en viktig velferdsfaktor for husdyra og ikke minst opprettholder det kulturlandskapet. Bakgrunnen for å utarbeide felles beitebruksplan for Sigdal og Krødsherad er bla en arealbruk i stadig endring.
Utmarksområdene i kommunen har flere sterke arealinteresser som beitebruk, reiseliv, jakt, friluftsliv og hyttebygging. Temaene beiterett og gjerdeplikt er omdiskutert, og vi har derfor invitert Nedre Buskerud jordskifterett for å øke kunnskapen om disse temaene.

19.00 – 19.20     Status beitebruksplanarbeidet i Sigdal og Krødsherad
Bakkeplan AS v/ Ingvild Sundgot redgjør for arbeidet med beitebruksplan

19.20 – 20.00    Beiterett og gjerdeplikt
Nedre Buskerud jordskifterett v/Håvard Hågård tar bla opp hvordan er dagens lovverk tilpasset et husdyrhold i endring, med større                                                      besetninger, færre husdyrbrukere, med leiejord og ikke minst hyttebygging?

Hva kan jordskifteretten bidra med i beite- og gjerdesaker?

20.00 – 20.20  Kaffepause og noe å bite i 

20.20 – 21.30   Jordskifteretten fortsetter

Møtet er åpent for alle, men vi oppfordrer spesielt beitebrukere og grunneiere til å møte opp.

VELKOMMEN!

Hilsen landbrukskontora i Sigdal og Krødsherad kommuner

Del gjerne i sosiale medier

Ønsker du å legge til ditt eget arrangement?

Klikk her

Go to Top